Lista aktualności Lista aktualności

Finał akcji Stop Smog

24 i 25 listopada na terenie Nadleśnictwa Daleszyce obył się finał ogólnopolskiej akcji „Stop Smog” realizowanej przez Instytut Ochrony Środowiska we współpracy z Ministerstwem Środowiska i Lasami Państwowymi.

„Stop Smog” to program edukacyjny i informacyjny mający na celu podniesienie świadomości ekologicznej Polaków poprzez propagowanie potrzeby dbania o czyste powietrze, walki z niską emisją, a także troski o środowisko naturalne. Kampania ma na celu uzmysłowienie, jakie konsekwencje dla zdrowia ludzkiego i warunków życia ma wysoka zawartość zanieczyszczeń w otoczeniu. Program składa się z różnych inicjatyw – konferencji naukowych, warsztatów, ale również działań pomagających ograniczyć skutki zanieczyszczenia powietrza.

Istotnym elementem programu było również symboliczne sadzenie lasu przez młodzież, które realizowano na terenie całego kraju we współpracy z Lasami Państwowymi. Ostatnim akordem tej inicjatywy było sadzenie lasu w Nadleśnictwie Daleszyce. Przez dwa dni mieliśmy okazję spotykać się z lokalną młodzieżą z daleszyckiego gimnazjum oraz studentami z Niezależnego Zrzeszenia Studentów i wspólnie sadzić las. I choć sadzenie lasu ma jedynie wymiar symboliczny to było okazją do wielu rozmów, a także szansą na zwrócenie uwagi na rolę lasów w systemie ochrony środowiska. W sobotnim spotkaniu odwiedzający nasze nadleśnictwo studenci w towarzystwie Sławomira Mazurka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska mieli również okazję zwiedzić naszą szkółkę kontenerową i zapoznać się z produkcją szkółkarską drzew leśnych.

Dla nas leśników te dwa dni, rozmowy z młodym pokoleniem i liczne pytania o naszą pracę to również czas na refleksję nad naszą pracą i misją...