Lista aktualności Lista aktualności

100 dębów na 100-lecie Niepodległości w Łagowie

Leśnicy z terenu RDLP w Radomiu w ramach 100-lecia Niepodległości zaplanowali szereg wydarzeń, a jedną nich było posadzenie w Nadleśnictwie Łagów 100 dębów.

Organizatorami uroczystości było Nadleśnictwo Łagów oraz Gmina Łagów.

Uroczystość rozpoczęła się występem dzieci z Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, po którym odbyły się wystąpienia prelegentów. Tadeusz Guz, leśniczy leśnictwa Jeleniów opowiedział o walkach narodowowyzwoleńczych na terenach obecnej gminy Łagów i gmin sąsiednich, natomiast Danuta Haraf-Sęk, emerytowany pracownika Nadleśnictwa Łagów omówiła funkcjonowanie administracji leśnej na terenie Łagowa w okresie odzyskiwania niepodległości.

Po sesji popularno-naukowej odbyło się posadzenie pamiątkowych dębów przy siedzibie nadleśnictwa oraz odsłonięcie pamiątkowego obelisku, którego dokonali: Krzysztof Karst, nadleśniczy Nadleśnictwa Łagów, Grzegorz Ożóg, naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Paweł Marwicki, burmistrz Miasta i Gminy Łagów oraz Zbigniew Meducki, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Łagów.

Ostatnią częścią wydarzenia było złożenie kwiatów przy miejscach pamięci dla upamiętnienia walk niepodległościowych w leśnictwie Orłowiny pod repliką krzyża z 1918 roku oraz pod Trzema Krzyżami w miejscowości Bardo.

W uroczystości udział wzięli: pracownicy Nadleśnictwa Łagów, burmistrz Gminy Łagów wraz z delegacją oraz inne władze samorządowe, Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku z Łagowa, dzieci i dyrektor z Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, przedstawiciele nadleśnictw: Daleszyce, Ostrowiec Świętokrzyski oraz Skarżysko.