Lista aktualności Lista aktualności

Działamy Razem

„Za działalność na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w dziedzinie ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów” – takie wyróżnienie otrzymała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu w zakresie przyczyniania się do poprawy stanu środowiska na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wyróżnienie dla radomskiej dyrekcji LP zostało przyznane w ramach jubileuszu 25-lecia działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Wspólne działania podejmowane przez nadleśnictwa z woj. świętokrzyskiego z WFOŚiGW w Kielcach to przede wszystkim wsparcie działań z zakresu edukacji leśnej. Są to głównie dofinansowania w ramach wydawnictw i publikacji, warsztatów, nagród w konkursach przyrodniczych mających na celu kształtowanie świadomości człowieka w zakresie ochrony środowiska czy doposażenia ścieżek i obiektów edukacyjnych.

Dziękujemy za docenienie naszych starań w propagowaniu ogólnego dobra, jakim jest ochrona środowiska, a pracownikom WFOŚiGW w Kielcach satysfakcji z realizacji wspólnych celów!