Lista aktualności Lista aktualności

Bocian czarny (hajstra) jest ważny

7 lipca na terenie Nadleśnictwa Zwoleń ornitolodzy z Komitetu Ochrony Orłów oraz Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie wspólnie z pracownikami RDLP i nadleśnictwa założyli loggery i obrączki młodym bocianom czarnym. Działania te to część ogólnopolskiego projektu BocianiMy w Lasach realizowanego w nadleśnictwach LKP i położonych na obszarach Natura 2000 dotyczącego dobrych praktyk ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego (hajstry) na terenach leśnych.

Loggery, lekkie i nowoczesne urządzenia badawcze zostały założone dwóm z trzech piskląt przez doświadczonych ornitologów powyżej stawu skokowego, są więc bliżej środka ciężkości bocianów, w takim miejscu, by nie przeszkadzać im w locie. Będą źródłem informacji o dalszych losach ptaków, a wraz z informacjami z fotopułapek i kamer on-line (zakładanych również innym bocianom i przy innych gniazdach w ramach projektu) pozwolą na badanie ekologii przestrzennej gatunku. Oglądanie młodych bocianów czarnych z tak bliska było niesamowitym przeżyciem, nawet dla pracowników nadleśnictwa, którzy na tym terenie dość często mają okazję widzieć bociany czarne. Pisklęta były w bardzo dobrym stanie, ich wiek oszacowano na ok. 50-55 dni, wykonano także podstawowe pomiary i zważono ptaki.

Oceniono także zagrożenia dla bocianów, w tym przypadku największe to możliwość pojawienia się kuny leśnej i brak dogodnego dolotu do drzewa z gniazdem, ze względu na dynamiczne rosnące w jego otoczeniu odnowienie grabu.

Inne działania realizowane w projekcie to aktywne poszukiwanie nowych gniazd i żerowisk, pomiary siedlisk, drzew lęgowych i biocenotycznych, aktualizacja i/lub opracowanie projektów stref ochronnych, a także montaż opasek i stosowanie repelentów zabezpieczających drzewa z gniazdami przed kunami. Szeroko będą prowadzone również działania edukacyjne.

Działania w projekcie można śledzić na stronie: http://bocianimy.pl/, tu też znajduje się do pobrania broszura o bocianie czarnym.

Działania prowadzone są w ramach ogólnopolskiego projektu pt.: „BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego na terenach leśnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

Projekt jest realizowany w całej Polsce na wybranych 21 obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, obejmujących 47 nadleśnictw i 17 leśnych kompleksów promocyjnych, w tym Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Kozienicka”. Łącznie ochrona i monitoring obejmą do 100 stanowisk lęgowych bociana czarnego (7% populacji krajowej). Kolejne prace na terenie naszej RDLP będą miały miejsce w Nadleśnictwie Kozienice. Aktualnie działania realizowane są także w innych nadleśnictwach. Jak relacjonuje Dariusz Anderwald z Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie w miniony weekend założono bocianom loggery także w nadleśnictwach Nawojowa i Czarna Białostocka.

Jak czytamy na stronie projektu pośrednio z jego efektów będą też korzystać inne gatunki, np. używające do swoich lęgów gniazd bociana czarnego – puchacz i orlik krzykliwy. Bocian czarny jest uważany za gatunek parasolowy (umbrella species), czyli taki, którego ochrona jest korzystna dla wielu innych współwystępujących gatunków i ich siedlisk.