Lista aktualności Lista aktualności

Święto Lasu z Pierwszą Damą

Ponad 300 osób – dzieci i młodzież z radomskich szkół, harcerze, podopieczni i wolontariusze ze stowarzyszenia Arka wraz z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą oraz przyjaciółmi leśników z różnych instytucji i organizacji podczas Święta Lasu posadzili trzy i pół tysiąca dębów w Lesie Kapturskim na terenie Nadleśnictwa Radom. Sadzenie drzew odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji „1000 drzew na minutę”. Nie zabrakło akcentu związanego ze 100-leciem Niepodległości.

27 kwietnia przed siedzibę nadleśnictwa przybyli uczniowie szkół w Dąbrówce Podłężnej, Bielisze, Radomiu, z Klubu Młodych Ekologów przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 w Radomiu, harcerze ze Szczepu im. Orląt Lwowskich Radom-Firlej, młodzież i wolontariusze ze Stowarzyszenia Centrum Młodzieży Arka oraz drużyny harcerskiej i klubu wolontariatu z Rogolina.

Swoją obecnością tegoroczne Święto Lasu uświetniła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Obecna była również Małgorzata Joanna Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody oraz Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Drzewa sadzili także parlamentarzyści, wicewojewoda, duszpasterze leśników, samorządowcy, służby mundurowe, przedstawiciele współpracujących z leśnikami instytucji i organizacji oraz mediów.

Radomscy leśnicy przez organizację wspólnego ze społeczeństwem sadzenia drzew nawiązują do Święta Lasu wywodzącego się z okresu międzywojennego. Po raz pierwszy zostało ono zainicjowane przez leśników w 1933 r. w celu zaangażowania społeczeństwa w ochronę lasów. Dziś leśnicy w całej Polsce pod koniec kwietnia wracają do tradycji tego święta – w regionie radomskim od 6 lat sadzą drzewa w Lesie Kapturskim wspólnie z przyjaciółmi. Po raz pierwszy w Święcie Lasu wzięła udział Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej.

Gości powitał dyrektor RDLP w Radomiu Andrzej Matysiak. Zwrócił uwagę na wyjątkowość zawodu leśnika, którego wyniki pracy oceniają dopiero następne pokolenia. Podkreślił, że dla leśników najważniejsze jest sadzenie młodego pokolenia lasu, a w tym roku na terenie nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Radomiu leśnicy posadzili ponad 17 mln drzew, odnawiając 2 300 hektarów lasu.

Następnie głos zabrała Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda. Podkreśliła, że Święto Lasu jest kontynuacją pięknej, międzywojennej tradycji. – Bardzo cieszę się, że za chwilę wspólnie z wszystkimi zaproszonymi gośćmi, ale przede wszystkim uczniami, harcerzami i wolontariuszami posadzimy nowy las. Jestem przekonana, że ten rodzaj podejmowanych przez Państwa działań, które mają ca celu ochronę środowiska naturalnego, ale także dbanie o czystość powietrza, którym oddychamy to bardzo dobry przykład troski o dobro wspólne. Bardzo cieszę się, że to przedsięwzięcie ma wspólnotowy charakter. Dla mnie to myślenie nie tylko o sobie, ale także o przyszłych pokoleniach to jest także przejaw patriotyzmu. Bardzo serdecznie dziękuję za tę bardzo cenną i przydatną inicjatywę.

Przed rozpoczęciem sadzenia nadleśniczy przeprowadził szczegółowy instruktaż, po czym uczestnicy udali się do lasu.

Tegoroczne Święto Lasu miało także wymiar szczególny ze względu na odsłonięcie pamiątkowego kamienia przy pomniku przyrody „Dąb Niepodległości” uznanym i ustanowionym na pamiątkę 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Odsłonięcia dokonali: Małgorzata Joanna Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody, dr inż. Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych, Karol Semik, wiceprezydent Radomia, dr inż. Andrzej Matysiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Jerzy Jacek Karaśkiewicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Radom oraz miejscowy leśniczy Tomasz Syta wraz córką Julią i synem Antosiem.

Po odsłonięciu wystąpił dyrektor generalny Lasów Państwowych. - Polskie lasy to jest wasz sukces, rok 1945 – 20 procent  powierzchni Polski pokrytych lasami. Praca leśników wielu pokoleń leśników doprowadziła do tego, że mamy dzisiaj 30 procent lasów w Polsce, a zasoby wzrosły 2,5-krotnie, mamy dwa i pół miliarda metrów sześciennych, żeby to zobrazować – po drugiej wojnie światowej był to niecały miliard. Jest to dobry moment, żeby wyrazić wdzięczność leśnikom,  ponieważ to dzięki pracy leśników mamy ciągle powiększające się zasoby lasów w Polsce.

Na powierzchni odnowieniowej ks. Stanisław Wlazło, duszpasterz leśników poświęcił sadzonki. Podczas akcji posadzono 3,5 tys. trzyletnich sadzonek dębu szypułkowego na powierzchni 0,5 ha. Po sadzeniu uczestnicy udali się na zasłużony posiłek.

Przez Święto Lasu i akcję 1000 drzew na minutę leśnicy kontynuują tradycję wspólnego ze społeczeństwem sadzenia lasu. Zdjęcia z okresu przedwojennego i poprzednich edycji uczestnicy oglądali na wystawie „Święto Lasu – dawniej i dziś". Każdy z uczestników otrzymał też koszulkę z logotypem akcji i drewnianą kostkę z nasionkiem do samodzielnego hodowania drzewka.

Podczas posiłku uczestnicy wysłuchali muzyki myśliwskiej w wykonaniu Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu.