Lista aktualności

Turystyka i rekreacja w lasach Nadleśnictwa Kozienice

Lasy Puszczy Kozienickiej są jednym z największych, zwartych kompleksów leśnych w centralnej części Polski, stąd ich wpływ na mikroklimat w naszym regionie jest nie do przecenienia. Od kilkunastu lat obserwujemy narastanie społecznego zapotrzebowania na rekreację, turystykę i uprawianie różnego rodzaju sportów na terenach leśnych, co świadczy o tym, że coraz więcej ludzi zauważa i docenia korzystny wpływ lasu na swoje samopoczucie i zdrowie.

Jednym z trzech równoważnych priorytetów w prowadzonej obecnie, wielofunkcyjnej gospodarce leśnej są funkcje społeczne. Jest to zagadnienie tak samo ważne, jak ekologiczne oraz produkcyjne funkcje leśnictwa. Od momentu wejścia Nadleśnictwa Kozienice w 1994 r. w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka" Nadleśnictwo podejmuje szeroko zakrojone działania mające na celu rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, która w zamyśle ma służyć udostępnianiu terenów leśnych dla społeczeństwa. Działania te spowodowały stopniowy wzrost popularności naszego terenu i podwyższoną frekwencję turystyczną w porównaniu do lasów innych nadleśnictw.

Dzisiejsze działania Nadleśnictwa polegają na modernizacji i udoskonalaniu istniejących obiektów infrastruktury turystycznej . Najlepszym przykładem takiej działalności jest modernizacja „Królewskich Źródeł", gdzie na wzór starej, zużytej infrastruktury, została wybudowana nowa, o znacznie lepszych parametrach jakościowych i dużo większej przydatności dla turystyki. Ponadto nadleśnictwo systematycznie modernizuje kolejne Leśne Miejsca Postoju (Parkingi), drogi leśne pełniące równocześnie funkcje szlaków turystycznych, pracuje nad różnorakimi udoskonaleniami infrastrukturalnymi służącymi ukierunkowaniu ruchu turystycznego. Jest jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie, jednak działania takie planowane są w okresie wieloletnim, gdyż muszą być skorelowane z możliwościami inwestycyjnymi nadleśnictwa.

Od wielu lat Nadleśnictwo Kozienice prowadzi monitoring frekwencji turystycznej, był on jednak oparty w znacznej mierze na metodach statystycznych i szacunkowych. Od połowy 2016 r. uczestniczymy w programie badawczym, który m.in. ma na celu bardzo dokładne określenie frekwencji turystycznej za pomocą kilku równolegle wdrożonych metod. Po zakończeniu całorocznego cyklu badawczego, który obejmuje cztery pory roku, będziemy mogli w dużym przybliżeniu obliczyć jak wielu turystów odwiedziło nasz teren w ciągu roku. W ostatnich dniach realizowany był zimowy cykl badawczy.

Dziękujemy wszystkim turystom, którzy zgodzili się wziąć udział w badaniach poprzez składanie ankiet lub rejestrację tras swoich wycieczek

Uwagi turystów zawarte w ankietach zostaną poddane syntetycznym opracowaniom dokonanym przez naukowców z Wiednia, by następnie być pomocnymi w procesach decyzyjnych. Fakt,że do realizacji wymienionego projektu badawczego zostały wytypowane lasy Puszczy Kozienickiej świadczy o postrzeganiu naszego terenu jako dobrze zagospodarowanego pod względem infrastruktury turystycznej. Niewielu turystów zdaje sobie sprawę również z tego, że w skali Lasów Państwowych obiekt „Królewskie Źródła" jest wskazywany jako przykład harmonijnego połączenia funkcji społecznych i ekologicznych lasów. Ścieżka dydaktyczna przebiegająca w znacznej części przez rezerwat przyrody została tak zaprojektowana i urządzona, że ruch turystyczny w zasadzie nie przynosi żadnych negatywnych skutków dla przyrody rezerwatu.
Wskazania Eco counterów, które nadleśnictwo zainstalowało jako jeden z elementów programu badawczego pokazują, że tylko w ciągu ostatniego półrocza „Królewskie Źródła" odwiedziło blisko 50 000 osób – szacujemy, że w skali rocznej liczba ta przekroczy 80 000.

Jakie są plany Nadleśnictwa Kozienice? W ubiegłym roku zakończono modernizację drogi prowadzącej od trasy wojewódzkiej 737 do „Królewskich Źródeł"- będziemy podejmować szereg działań prowadzących do ukierunkowania ruchu w taki sposób, aby nie dochodziło do występujących w przeszłości zatorów drogowych. Zostanie także wykonany projekt modernizacji miejsca postoju pojazdów przy pomniku Strzelców Kaniowskich. Ale to nie wszystko – coraz częściej obserwujemy, że osoby, które szukają w lesie przede wszystkim ciszy i spokoju rezygnują z odwiedzania „Królewskich Źródeł", w szczególności w letnich dniach weekendowych. Nadleśnictwo stopniowo będzie rozwijać inne miejsca turystyczne, które będą alternatywą dla turystów poszukujących spokoju. Zaczniemy uzupełniać wyposażenie infrastruktury na ścieżce dydaktycznej „Śródborze", przy jednym ze szlaków turystycznych planowane jest także zorganizowanie ekspozycji służącej upamiętnieniu jednej z najważniejszych w czasach historycznych funkcji Puszczy, mianowicie bartnictwa. We współpracy z lokalnymi zrzeszeniami pszczelarzy planujemy również zorganizowanie przy Szkółce Leśnej Przejazd tzw. „campingu dla pszczół", tj. miejsca gdzie zainteresowani pszczelarze będą mogli ustawić sezonowo swoje ule by móc uzyskać pożytki z lasu.

Mapa turystyczna Nadleśnictwa Kozienice w wersji elektronicznej do pobrania umieszczona pod artykułem

Dla lepszej informacji oraz rozpropagowania walorów Puszczy nadleśnictwo wydało w ubiegłym miesiącu Turystyczną Mapę Nadleśnictwa Kozienice. Mapa ta skierowana jest zarówno do lokalnych jak i przyjezdnych turystów. Oprócz standardowych wiadomości na temat szlaków i obiektów turystycznych użytkownik mapy znajdzie na niej również informacje o uroczyskach przyrodniczych, miejscach historycznych i wiele innych. Prawie każdy turysta wie jak trafić do „Królewskich Źródeł", ale np.: gdzie zobaczyć uroczysko „Knieja"…. – wiedzą już tylko nieliczni. Mapa ta będzie narzędziem dla turystów poszukujących miejsc alternatywnych w stosunku do „Królewskich Źródeł".

Zapraszamy wszystkich do odwiedzania lasów Puszczy Kozienickiej.

Materiały do pobrania