Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
48 385 60 00
48 385 60 01
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
dr inż. Andrzej Matysiak
48 385 60 10
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Piotr Kacprzak
48 385 60 00
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Marek Szary
48 385 60 00

Wydział Organizacji i Kadr

Maria Bartko
Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr
Tel.: 48 385 60 11

Wydział Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Ochrony Mienia

Grzegorz Radecki
Naczelnik Wydziału Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Ochrony Mienia
Tel.: 48 385 60 21

Zespół ds. Promocji i Mediów

Edyta Nowicka
Kierownik Zespołu ds. Promocji i Mediów
Tel.: 48 385 60 16

Stanowisko Radca Prawny

Paulina Jesionek
Radca Prawny
Tel.: 48 385 60 05

Stanowisko ds. BHP

Marek Sot
Tel.: 48 385 60 53

Wydział Gospodarowania Ekosystemami

Tomasz Krawczyk
Naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami
Tel.: 48 385 60 71

Wydział Ochrony Ekosystemów

Jerzy Zawadzki
Naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów
Tel.: 48 385 60 25

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi

Wiesław Szczechowicz
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi
Tel.: 48 385 60 84

Wydział Rozwoju i Innowacji

Grzegorz Ożóg
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji
Tel.: 48 385 60 55

Wydział Księgowości

Barbara Kosowska
Główny Księgowy
Tel.: 48 385 60 43

Wydział Ekonomiczny

Sławomir Nyga
Naczelnik Wydziału Ekonomicznego
Tel.: 48 385 60 20

Wydział Gospodarki Drewnem

Leszek Jaszczyk
Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem
Tel.: 48 385 60 51

Wydział Administracji

Paweł Roguś
Naczelnik Wydziału Administracji
Tel.: 48 385 60 93

Wydział Informatyki

Ireneusz Seweryn
Naczelnik Wydziału Informatyki
Tel.: 48 385 60 61