Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

48 385 60 00

48 385 60 01

rdlp@radom.lasy.gov.pl

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

dr inż. Andrzej Matysiak

48 385 60 10

email

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Piotr Kacprzak

48 385 60 00

email

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Marek Szary

48 385 60 00

email

Wydział Organizacji i Kadr

Wydział Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Ochrony Mienia

Zespół ds. Promocji i Mediów

Stanowisko Radca Prawny

Stanowisko ds. BHP

Wydział Gospodarowania Ekosystemami

Wydział Ochrony Ekosystemów

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi

Wydział Rozwoju i Innowacji

Wydział Księgowości

Wydział Ekonomiczny

Wydział Gospodarki Drewnem

Wydział Administracji

Wydział Informatyki