Lista aktualności Lista aktualności

„Nauka idzie w las” – Klasa z drewna w Technikum Leśnym w Zagnańsku

Uczniowie Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku we wrześniu 2023 roku zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu „Klasa z drewna” zorganizowanego przez Lasy Państwowe.

Celem konkursu było propagowanie drewna jako ekologicznego i trwałego surowca, a także zwrócenie uwagi na szczególne znaczenie lasów w naszym środowisku. Szkoła przedstawiła oryginalny projekt, który promuje leśnictwo, edukację przyrodniczą oraz wykorzystanie drewna w różnych aspektach życia.

Altana rekreacyjna oraz tablice edukacyjne i inne materiały dydaktyczne

Głównym elementem realizacji konkursu „Klasa z drewna” w naszej szkole jest drewniana altana rekreacyjna z grillem. W środku altany znajdą się stoły i ławki wykonane z drewna. Wokół altany zostały umieszone tablice edukacyjne tematycznie związane z zaplanowanymi lekcjami oraz sadzonki podstawowych gatunków drzew leśnych oznaczone tabliczkami. Na dwóch okazałych sosnach zostały zamontowane dwa komplety skrzynek lęgowych, a nieopodal barć wykonana przez uczniów Zespołu Szkół Leśnych oraz drewniany ul. Jest to miejsce bardzo dobrze przygotowane do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także zapewniające możliwość rekreacji w bliskości z naturą.

Nauka idzie w las – „zielone” lekcje

Podczas realizacji założeń konkursu „Klasa z drewna” zostały zorganizowane zajęcia terenowe i „zielone” lekcje na podstawie scenariuszy, których autorami byli nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Tematy realizowanych zajęć:

  • Zajęcia edukacyjne „Dlaczego dziuple są lepsze od budek lęgowych?”
  • Zajęcia edukacyjne „Drewno z życiu człowieka”
  • Zajęcia edukacyjne „Co sikorka jada na obiad?”
  • Zajęcia edukacyjne „Drewno w życiu pszczół”
  • Zajęcia edukacyjne „Poznajemy drzewa leśne”

W okresie od lutego do czerwca na terenie obiektu odbyło się kilkanaście „zielonych lekcji” dla kilkuset dzieci w różnym wieku od przedszkolaków do uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej.

Uczniowie naszej szkoły prowadzili z nauczycielami lekcje pt. „Poznajemy drzewa leśne”, „Dlaczego dziuple są lepsze niż budki lęgowe” oraz „Drewno w życiu człowieka”.

Wszystkie zajęcia terenowe odbyły się na postawie przygotowanych scenariuszy i wykorzystywały zakupione w ramach konkursu tablice edukacyjne i inne materiały edukacyjne.

Podczas lekcji przyrody uczniowie szkół podstawowych poznawali np. drzewa iglaste, oglądali szyszki świerka, sosny i modrzewia. Nauczyciele w trakcie „zielonych lekcji” korzystali z tablic edukacyjnych zakupionych w ramach konkursu. Młodzi ludzie zdobywając wiedzę w sposób aktywny i bezpośredni, zdobywają przede wszystkim świadomość ekologiczną, realizując jednocześnie założone cele konkursu „Klasa z drewna”.