Lista aktualności Lista aktualności

Ćwiczenia przeciwpożarowe

Każdego roku na terenie lasów Nadleśnictwa Skarżysko dochodzi do wielu niebezpiecznych pożarów. Odpowiednie przygotowanie służb ratowniczych stanowi podstawę walki z żywiołem.

27 maja na zbiornikach przeciwpożarowych Nadleśnictwa Skarżysko Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej przeprowadziła ćwiczenia ratownicze. Miały one na celu rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Sprawdzono możliwości poboru wody przez pompę dużej wydajności, pompy pływające, pompy szlamowe oraz tankowanie wody przez autopompę samochodową. Skomplikowane i dynamiczne pożary w lesie, szczególnie w trudno dostępnym terenie, wymagają dobrego rozpoznania punktów czerpania wody dla celów przeciwpożarowych, jak również znajomości sieci dojazdów pożarowych.

Weryfikacja możliwości dogodnego poboru wody za pomocą różnego sprzętu miała na celu zapewnienie na terenach leśnych odpowiednich warunków zabezpieczenia przeciwpożarowego.