Daleszyckie pilchowate już w nowych M1

Nawet w najbardziej optymistycznych prognozach świętokrzyscy przyrodnicy i leśnicy nie spodziewali się tak spektakularnych efektów programu Czynnej ochrony pilchowatych na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. W niespełna 3 miesiące po wywieszeniu 200 specjalnych budek w drzewostanach Nadleśnictwa Daleszyce, sympatyczne gryzonie, zasiedliły już niemal 70 z nich, a użytkowane niemal wszystkie wykorzystują, o czym świadczą pozostawione ślady!

Pierwszy etap monitoringu przyrodników, przeprowadzony w połowie września, przyniósł zaskakujące wyniki, badacze naliczyli aż 95 popielic, w tym kilkanaście urodzonych tego roku. Liczba młodych w miocie wyniosła od 2 do 5 osobników. Można domniemywać, że podczas kontroli budek nie wszystkich lokatorów udało się zastać w domu - podkreślają przyrodnicy.

W czerwcu i lipcu wywiesiliśmy 200 specjalnych budek dla pilchów. Są to niewielkie, nadrzewne ssaki, żyjące przede wszystkim w górskich i wyżynnych lasach liściastych. Rozwieszanie budek to forma czynnej ochrony tych rzadkich i zagrożonych wyginięciem zwierząt. Do stworzenia i utrzymywania stabilnych, silnych populacji wymagają one lasów naturalnych o odpowiednim stopniu zwarcia koron i z dużą liczbą starych, dziuplastych drzew. Pilchowate zakładają bowiem swoje gniazda w dziuplach, a przemieszczają się po gałęziach drzew. Rzadko schodzą na ziemię, gdzie mogą stać się łatwym łupem dla drapieżników. Na zlecenie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i przy współpracy z Nadleśnictwem Daleszyce wytypowaliśmy drzewostany, które spełniają wyżej wymienione warunki - podsumowuje pierwszy etap programu Łukasz Misiuna ze Stowarzyszenia M.O.S.T. i dodaje - sami jesteśmy zaskoczeni tak dużym stopniem zasiedlenia budek już w pierwszym sezonie.
Przyrodnicy oceniają, że wybór miejsca na rozwieszenie budek był bardzo trafiony. Nadleśniczy Nadleśnictwa Daleszyce - Tomasz Guz podkreśla, że choć dotychczas w lasach daleszyckich nie były prowadzone żadne badania nad tą grupą zwierząt to leśnicy sugerowali wybór do programu właśnie tych drzewostanów, w których wielokrotnie widywali przedstawicieli rodziny pilchowatych, mimo, że te są rzadkie i prowadzą skryty tryb życia.
Bardzo cieszą te pierwsze wymierne efekty naszego, nowatorskiego w skali regionu, a nawet kraju programu - komentuje Tomasz Hałatkiewicz - dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, i dodaje - kolejne etapy badań będą polegały na przeprowadzeniu szczegółowych analiz dotyczących preferencji siedliskowych i struktury populacji. Myślimy również o wywieszeniu kolejnej partii budek.

Daleszyckie pilchowate to już prawdziwe medialne gwiazdy. Programowi towarzyszy duże zainteresowanie lokalnych mediów, które szczegółowo relacjonują kolejne etapy badań. Materiały im poświęcone pojawiły się już m. in. dwukrotnie w Teleekspresie.

Projekt ,,Czynna ochrona Pilchowatych na terenie Cisowsko- Orłowińskiego Parku Karjobrazowego" jest realizowany przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych we współpracy z Nadleśnictwem Daleszyce i Stowarzyszeniem M.O.S.T. z Kielc. Został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.