Lista aktualności Lista aktualności

Dbamy o leśne mogiły

Lasy to wyjątkowi świadkowie historii. Pod ich osłoną rozgrywały się dramatyczne wydarzenia. Pozostały po nich śródleśne cmentarze i mogiły. Leśnicy czczą pamięć poległych i dbają o miejsca ich spoczynku.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu znajduje się niezliczona ilość miejsc pamięci. Część z nich z pewnością nie zostanie nigdy zidentyfikowana – tych, które są znane, jest ok. 400. Nie ma nadleśnictwa, na którego terenie nie byłoby kilkunastu, kilkudziesięciu pomników, mogił, krzyży upamiętniających wydarzenia, których świadkami były lasy.

„Ojczyzna to ziemia i groby
Narody tracąc pamięć – tracą życie" (C. K. Norwid)
– tak głosi napis na tablicy leśnego cmentarza wojennego 1914/1915 w Augustowie

Wiele miejsc pamięci związanych jest bezpośrednio z leśnikami, którzy często ginęli za wolność ojczyzny w czasie wojen i powstań narodowych. Część zmarła osiągnąwszy sędziwy wiek, zasługując się leśnictwu długoletnią pracą i poświęceniem. O wszystkich pamiętają ich następcy – leśnicy dbają o mogiły, składają kwiaty i zapalają znicze, wyrażając tym samym szacunek i wdzięczność.

Odwiedzając lasy, napotykamy samotne, często bezimienne mogiły, krzyże i pomniki upamiętniające ważne wydarzenia historyczne, cmentarze wojenne, a także miejsca pamięci związane z postaciami słynnych, zasłużonych leśników. Nie omijajmy ich, są bowiem świadectwem bogatej historii naszego narodu.