Lista aktualności Lista aktualności

Dla lasu, dla pszczół

Leśnicy z Nadleśnictwa Starachowice wraz z tymi, dla których pszczoły też są ważne – pszczelarzami i przedstawicielami środowiska lokalnego posadzili drzewa miododajne. Akcja to część realizacji działania Pszczoły wracają do lasu w ramach projektu rozwojowego Lasów Państwowych.

12 kwietnia na powierzchni w leśnictwie Kutery lipy, grusze, trześnie i jabłonie sadzili z leśnikami pszczelarze, uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej z Lubieni, członkowie Staropolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Leśnego „Kotyzka”, osoby zajmujące się ochroną środowiska w gminach i powiecie oraz pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Posadzone drzewa zwiększą bioróżnorodność i poprawią warunki bytowania pszczół w miejscu, gdzie leśnicy zainicjowali odnowienie naturalne sosny.

Przed sadzeniem na spotkaniu na terenie szkółki leśnej w Kuterach uczestnicy wysłuchali informacji dotyczących bioróżnorodności w lesie, pszczelarstwa i bartnictwa. - Z wielu stron i środowisk docierają do nas niepokojące informacje o spadku liczebności pszczół, które odczytujemy jako informacje, które powinny mobilizować wiele środowisk do aktywnego działania na rzecz zwiększania liczebności populacji pszczół i polepszania warunków ich bytowania – powiedział rozpoczynając spotkanie nadleśniczy Ryszard Bis. Służą temu wzmożone działania hodowlane i ochronne w lasach. Nadleśniczy wskazał, że projekt ma też aspekt naukowy – w jego ramach w oparciu o sieć pasiek prowadzonych przez leśników monitorowane są zasoby pokarmowe dostępne dla pszczół w różnych ekosystemach leśnych. W całej Polsce wybrano 104 pasieki, w tym jedną w Nadleśnictwie Starachowice, gdzie za pomocą systemów elektronicznych (wag pasiecznych) monitorowany jest pożytek i badane różne parametry z życia pszczół. O tym działaniu opowiedział uczestniczący w tym badaniu Zbigniew Świrta, leśniczy szkółkarz. Podzielił się spostrzeżeniem, że ule i pszczoły na Kuterach i Klepaczach były odkąd pamięta. Zwrócił też uwagę na ostatnio trudne warunki dla pszczół, którym nie służą susze i szybkie przekwitanie roślin.

W nadleśnictwie podjęto też próby odtworzenia pszczelarstwa bartnego. Opowiedział o nich Karol Wrona, który współpracuje z Bractwem Bartnym i sam zajmuje się bartnictwem. Spośród czterech wywieszonych kłód bartnych dotychczas jedna została zasiedlona, a pszczoły przezimowały. W tym roku we współpracy z nadleśnictwem będą rozwieszane kolejne kłody bartne.

Dlaczego pszczoły żyją w lesie? – na to pytanie odpowiedział Grzegorz Wachnicki, zastępca nadleśniczego, wskazując, że las zawsze stanowił najbardziej naturalne środowisko ich życia. W lesie rosną gatunki roślin dające pożytek dla pszczół od wiosny to jesieni. Pszczołom sprzyjają działania hodowlane w gospodarce leśnej mające na celu wspieranie i zwiększanie udziału gatunków miododajnych (m.in. skład gatunkowy i struktura drzewostanów, uwzględnianie mikrosiedlisk, popieranie domieszek biocenotycznych, kształtowanie stref ekotonowych), pozostawianie bez użytkowania fragmentów starodrzewu stanowiących dogodne warunki do zakładania gniazd pszczelich, zagospodarowanie śródleśnych łąk, brak lub minimalna chemizacja środowiska. Gatunki drzew i innych roślin miododajnych są źródłem nektaru, pyłku i spadzi (są roślinami żywicielskimi dla spadziujących mszyc, czerwców i miodunek). Są to bardzo liczne w lasach iłżeckich dające spadź dąb i jodła, a ponadto olsza, lipa, klon, jawor, jabłoń, czereśnia ptasia, wierzba, a z krzewów dereń, głóg, leszczyna, wierzba, iwa, bez, berberys, jarząb, czeremcha i kruszyna oraz wiele gatunków roślin zielnych.

O działaniu Pszczoły wracają do lasu w ramach projektu Zdrowa żywność z polskich lasów opowiedziała Alicja Krasa, która koordynuje realizację projektów rozwojowych na terenie RDLP w Radomiu. Zachęcała też do działań na rzecz pszczół w swoim otoczeniu, chociażby przez tworzenie dzikich zakątków, sadzenie roślin miododajnych, czy zakładanie łąk kwietnych.

Spotkanie podsumował Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu ds. gospodarki leśnej. Podkreślił rolę dobrych relacji i współpracy leśników z pszczelarzami, czemu służą wspólne wydarzenia i działania. Ich efektem są między innymi wyznaczanie miejsc w lesie dla pszczół tj. kemping dla pszczół i coroczny Dzień Pszczoły w Kącie Bartnym w Nadleśnictwie Kozienice. Zwrócił też uwagę, że Puszcza Iłżecka, to po Puszczy Kozienickiej drugi w obrębie RDLP w Radomiu region, gdzie bartnictwo ma wyjątkowo mocne tradycje.

Uczestnicy spotkania mogli również obejrzeć kłodę bartną przygotowaną przez Karola Wronę i wagę pasieczną używaną przez leśniczego szkółkarza w projekcie. Otrzymali też drzewka gatunków miododajnych, aby sadząc je w swoim otoczeniu kontynuować działania na rzecz pszczół.