Lista aktualności Lista aktualności

Dla zachowania dębu Bartek

Trwają badania stanu zdrowotnego dębu Bartek w ramach projektu ochrony, promocji i zachowania tego najsłynniejszego w Polsce pomnika przyrody. 16 kwietnia pobrane zostały m.in. próby glebowe do sporządzenia krzywej retencji i charakterystyki wodnej gleby.

Do Nadleśnictwa Zagnańsk przyjechali naukowcy z Instytutu Badawczego Leśnictwa, gdzie wraz z leśnikami z Dyrekcji Generalnej LP, RDLP w Radomiu i nadleśnictwa planowali czas wykonania ekspertyz, które w tym roku przejdzie Bartek. Oprócz wykonanych badań, czekają go analizy fitopatologiczne – związane z grzybami zasiedlającymi drzewo, entomologiczne – dotyczące owadów oddziałujących na drzewo, hydrologiczne i z zakresu fizjologii drzew. Zbadana zostanie także bioróżnorodność związana z Bartkiem i zagadnienia dotyczące jego rozmnażania. Wszystko dzieje się w ramach kolejnego etapu kompleksowego projektu finansowanego ze środków Lasów Państwowych. Leśnicy starają się, by to legendarne drzewo przetrwało jak najdłużej. Dodatkowo badania przyczynią się do wypracowania sposobu postępowania z wiekowymi drzewami, przydatnego dla ratowania innych pomników przyrody.

Już wkrótce relacja z dalszych badań – kolejny etap to m.in. spotkanie w sprawie statyki drzewa i fizjologii drzew oraz oblot dronami wszystkich konarów i ocena stanu korony. Ponadto pod hasłem Bartek nasz wspólny znajomy realizowane są działania związane z turystyką, edukacją i promocją. W poprzednim roku Bartek doczekał się nowego ogrodzenia, a w tym roku leśnicy zaplanowali zagospodarowanie turystyczne bezpośredniej okolicy drzewa. Dzięki temu będzie można bezpiecznie zwiedzać jego okolice, bez szkody dla Bartka.

Trwają też prace nad kompleksowym wydawnictwem dotyczącym Bartka. W związku z tym leśnicy z Nadleśnictwa Zagnańsk i RDLP w Radomiu poszukują wszelkich informacji: zdjęć, rycin, artykułów i wspomnień związanych z tym wyjątkowym drzewem.

Zobacz Bartka online