Lista aktualności Lista aktualności

Droga dla społeczności lokalnej i leśnictwa

15 października na terenie Nadleśnictwa Grójec odebrana do użytkowania została kolejna inwestycja wspólna z samorządem – tym razem była to przebudowa drogi w Woli Pękoszewskiej. Lasy Państwowe prowadzą aktywnie działania mające na celu wspomaganie samorządów terytorialnych w zakresie dofinansowania budowy, przebudowy oraz remontów dróg lokalnych, które mają istotny związek z prowadzoną gospodarką leśną.

Droga w gminie Kowiesy prowadzi z Woli Pękoszewskiej w kierunku Niemieryczewa. Inwestycja współfinansowana ze środków Lasów Państwowych – Funduszu Leśnego na rzecz samorządu to kolejny przykład współpracy w odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnej. 1 410 metrów bieżących drogi z utwardzonymi poboczami i mijankami to bardzo ważna inwestycja dla społeczności lokalnej, dla polepszenia komunikacji i bezpieczeństwa mieszkańców wsi, ochrony przeciwpożarowej lasów i sprawnego funkcjonowania nadleśnictwa. Warto było wydać ponad 360 tys. zł ze środków Lasów Państwowych dla dobra wspólnego, w miejscu, gdzie żyje społeczność lokalna, a leśnicy codziennie gospodarują.

Udzielana samorządom pomoc finansowa wpływa pozytywnie na wzajemne relacje i zrozumienie potrzeb. Wielu leśników będąc samorządowcami rozumie potrzeby lokalnej społeczności. Obecni na odbiorze drogi dr inż. Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu, Mariusz Wertka, nadleśniczy Nadleśnictwa Grójec, wójt Jarosława Pepka, przewodnicząca rady gminy Zuzanna Dudziak, sekretarz Teresa Słoma, skarbnik Beata Heleniak, kierownik referatu budownictwa Rafał Lipiński i radni zgodnie wyrazili zadowolenie ze współpracy. Wójt i radni podziękowali w imieniu mieszkańców za wspólną inwestycję. 

Wspólne inwestycje drogowe to działanie w ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych. Realizowane są w oparciu o postanowienia Zarządzenia nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną. Nadleśnictwa w całym kraju, w tym z terenu RDLP w Radomiu realizują współpracę polegającą na wspomaganiu finansowym samorządów gmin oraz powiatów, na terenie których prowadzą gospodarkę leśną. Działania nadleśnictwa polegają na partycypowaniu w kosztach budowy, przebudowy lub remontów dróg, które z punktu widzenia prowadzenia gospodarki leśnej stanowią istotne szlaki komunikacyjne dla zabezpieczenia przeciwpożarowego przylegających do nich kompleksów leśnych, bądź też do wywozu pozyskanego drewna oraz dla innych celów sprawnego zarządzania terenami leśnymi.