Lista aktualności Lista aktualności

EGZAMIN DLA KANDYDATÓW NA STAŻ

Regionalna    Dyrekcja   Lasów   Państwowych    w     Radomiu    informuje,

że w dniu  04 października 2018r. (czwartek) w biurze RDLP  w    Radomiu,  

ul. 25 Czerwca 68 , sala nr 82 (na II piętrze) odbędzie się egzamin dla kandydatów,

ubiegających się o staż w jednostkach RDLP w Radomiu, którzy złożyli

wymagane dokumenty w terminie do 25.09.2018r.

Egzamin   będzie w   formie pisemnej  (test),  odrębnie   dla absolwentów szkół

średnich leśnych i absolwentów szkół wyższych leśnych.

  • godz. 8.30 -  absolwenci szkół wyższych
  • godz. 9.15 – absolwenci szkół średnich

 

Prosimy kandydatów  o zabranie ze sobą  dowodów osobistych.