Lista aktualności Lista aktualności

Każdej zimy potrzebne tony

Drzewostany na terenie RDLP w Radomiu złożone są w blisko 70%  z sosny. Racjonalna gospodarka leśna to nie tylko użytkowanie, ale również odnowienia. Coraz więcej powierzchni odnawianych jest naturalnie. Jednak ze względu na szereg ograniczeń (m.in. siedliskowych i wilgotnościowych) na większości powierzchni użytkowanych rębniami kolejne pokolenie wprowadza się sadząc młode drzewka. Do wyhodowania sadzonek potrzebne są nasiona.

Co roku na terenie nadleśnictw RDLP w Radomiu sadzonych jest około 8 milionów młodych (jedno i dwuletnich) sosen, wyhodowanych w wyniku siewu na szkółkach leśnych blisko 200 kg nasion. Aby uzyskać 1 kg nasion trzeba zebrać i wyłuszczyć (czyli poddać specjalistycznemu procesowi mechaniczno-termicznemu) nawet 100 kg szyszek sosny (zazwyczaj ok. 60-70 kg). Sezon na ich zbiór trwa od grudnia do lutego, więc minął już jego półmetek. Ile powinno się zebrać szyszek – łatwo obliczyć. Choć ostateczna ilość jest wypadkową bieżącego zapotrzebowania, obserwowanego urodzaju i stanu zapasów. Sosna to strategiczny gatunek, dlatego zgromadzone nasiona powinny zapewniać ciągłość siewów nawet w latach nieurodzaju. Poziom bezpieczeństwa to trzyletni zapas.

O zbiorze szyszek w Nadleśnictwie Kozienice

Sosna kwitnie wiosną, ale nasiona dojrzewają dopiero jesienią kolejnego roku. Oznacza to, że obecnie zbierane szyszki są wynikiem kwitnienia sosny w maju … 2018 r. Szyszki zbiera się w specjalnie wytypowanych, wyróżniających się jakością  drzewostanach (tzw. GDN i WDN) oraz na specjalnych plantacjach nasiennych. W sumie na terenie RDLP w Radomiu jest ok. 3 tys. ha tego rodzaju obiektów.