Lista aktualności Lista aktualności

Kolejna droga dla społeczności lokalnej i lasów

Lasy Państwowe prowadzą działania mające na celu wspomaganie samorządów terytorialnych w zakresie dofinansowania budowy, przebudowy lub remontów dróg lokalnych, które mają istotny związek z prowadzoną gospodarką leśną. W połowie czerwca odebrano kolejną inwestycję – tym razem Gminy Szydłowiec i Nadleśnictwa Skarżysko.

Droga w gminie Szydłowiec połączyła miejscowości Łazy z drogą powiatową relacji Majdów-Szydłowiec. Nadleśnictwo rozpoczęło jej przebudowę wspólnie z samorządem jeszcze zanim pandemia pokrzyżowała wiele planów, także tych związanych z inwestycjami wspólnymi z samorządami.

Inwestycja na rzecz samorządu to kolejny przykład współpracy w odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnej. Te 600 metrów bieżących drogi to bardzo ważna inwestycja dla społeczności lokalnej, dla polepszenia komunikacji i bezpieczeństwa mieszkańców wsi Łazy, ochrony przeciwpożarowej lasów i sprawnego funkcjonowania nadleśnictwa. Warto było wydać ponad 103 tys. zł ze środków Lasów Państwowych dla dobra wspólnego, w miejscu, gdzie żyje społeczność lokalna, a leśnicy codziennie gospodarują. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 156 tys. zł.

Udzielana samorządom pomoc finansowa wpływa pozytywnie na wzajemne relacje i zrozumienie potrzeb. Wielu leśników będąc samorządowcami rozumie potrzeby lokalnej społeczności. Obecni na odbiorze drogi, który miał miejsce 10 czerwca Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu, Artur Ludew, burmistrz Szydłowca, Zbigniew Dąbrowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Skarżysko, Łukasz Szcześniak, radny powiatu szydłowieckiego, Dorota Jakubczyk, radna Rady Miejskiej w Szydłowcu, Urszula Grzmil, naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji Gminy Szydłowiec, Łukasz Adamczyk, sołtys sołectwa Łazy oraz Rajmund Mamla, prezes OSP Majdów zgodnie wyrazili zadowolenie ze współpracy. Burmistrz i radni podziękowali w imieniu mieszkańców za wspólną inwestycję. Sołtys podkreślił skrócenie dla mieszkańców dojazdu do Szydłowca, co zwiększy bezpieczeństwo. Dyrektor Andrzej Matysiak podkreślił, że tzw. trójkąt Ciechostowice – Majdów – Łazy ma ogromne znaczenie dla ochrony przeciwpożarowej lasów i sprawnej realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej, w tym wywozu drewna, a także ochrony lasów przed szkodnictwem. Nadleśniczy i prezes OSP podkreślili, że Nadleśnictwo Skarżysko i region do niedawna były w czołówce pod względem liczby pożarów lasów i droga ma ogromne znaczenie dla zabezpieczenia pożarowego.

W dalszej części w obecności komisji i wykonawcy Zakładu Robót Drogowych DUKT sp. z o.o. z Nowin odebrano technicznie drogę.

Wspólne inwestycje drogowe to działanie w ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych. Realizowane są w oparciu o postanowienia Zarządzenia nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną. Nadleśnictwa w całym kraju, w tym z terenu RDLP w Radomiu realizują współpracę polegającą na wspomaganiu finansowym samorządów gmin oraz powiatów, na terenie których prowadzą gospodarkę leśną. Działania nadleśnictwa polegają na partycypowaniu w kosztach budowy, przebudowy lub remontów dróg, które z punktu widzenia prowadzenia gospodarki leśnej stanowią istotne szlaki komunikacyjne dla zabezpieczenia przeciwpożarowego przylegających do nich kompleksów leśnych, bądź też do wywozu pozyskanego drewna oraz dla innych celów sprawnego zarządzania terenami leśnymi.

W latach 2016-1019 nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP w Radomiu współfinansowały 33 zadania o łącznej wartości 4,48 mln zł, zrealizowanie wspólnie z dziewiętnastoma gminami i pięcioma starostwami powiatowymi.