Lista aktualności Lista aktualności

Kolejna wspólna inwestycja z samorządem

Kolejna droga zostanie wyremontowana w ramach wspólnych inwestycji Lasów Państwowych z samorządami. Tym razem będzie to odcinek Wielka Wieś – Smarków w gminie Stąporków. Zmodernizowany zostanie fragment o długości 1373 m.

Podpisanie umowy w tej sprawie odbyło się 8 lipca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stąporkowie. Sygnatariuszami umowy byli Dorota Łukomska, burmistrz Miasta i Gminy Stąporków i Sławomir Nyga, nadleśniczy Nadleśnictwa Stąporków. W spotkaniu, dotyczącym podpisania dokumentu uczestniczyli także poseł na Sejm RP Mariusz Gosek, działający na rzecz rozwoju tego regionu oraz dyrektor RDLP w Radomiu Andrzej Matysiak. Ze strony gminy obecny był również skarbnik Wojciech Dudzic.

Koszt remontu drogi wyniesie 600 tys. zł, z czego 480 tys. zł (czyli 80% kosztów inwestycji) będzie pochodziło ze środków Lasów Państwowych - funduszu leśnego. Z wyremontowanej drogi będzie korzystała lokalna społeczność oraz leśnicy, prowadzący gospodarkę leśną. Wzrośnie też sprawność działań służb w ochronie przeciwpożarowej lasów na tym terenie.

Lasy Państwowe, w tym nadleśnictwa RDLP Radom, od 2018 r. partycypują w kosztach budowy, przebudowy i remontu dróg na terenie gmin i powiatów. Wsparcie finansowe obejmuje drogi istotne z punktu widzenia prowadzenia gospodarki leśnej, takie jak szlaki komunikacyjne konieczne dla zabezpieczenia przeciwpożarowego i wywozu pozyskiwanego drewna, przy okazji służą także lokalnej społeczności. 

Współpracę z RDLP Radom chwalą samorządowcy. Dzięki dofinansowaniu ze środków Lasów Państwowych – funduszu leśnego gminy i powiaty mogą wyremontować więcej dróg w krótszym czasie.