Lista aktualności Lista aktualności

Kolejne miejsce pamięci odnowione

Współpraca Nadleśnictwa Kozienice z Urzędem Gminy w Pionkach zaowocowała odnowieniem kolejnego miejsca pamięci narodowej na terenach leśnych.

Tym razem udało się wyremontować mogiłę znajdującą się w Leśnictwie Karpówka (w pobliżu wsi Stoki), gdzie został pochowany poległy w 1946 roku plutonowy Kazimierz Bernatek ps. „Wisła”, żołnierz WiN z oddziału Tadeusza Bednarskiego ps. „Orzeł”.

Odnowiona mogiła została otoczona nowym ogrodzeniem, dodatkowo ustawiona została tablica informacyjna. Prace wykonane staraniem Nadleśnictwa Kozienice zostały sfinansowane z budżetu Urzędu Gminy w Pionkach.

Dzień przed dniem Wszystkich Świętych stał się okazją do uczczenia poległego partyzanta poprzez złożenie wiązanki kwiatów, którego dokonali Wójt Gminy Pionki Mirosław Ziółek wraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kozienice Tomaszem Sotem.