Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs Pieśni i Piosenki Niepodległościowej

11 października Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu oraz nadleśnictwami: Kielce, Chmielnik, Jędrzejów i Pińczów oraz Samorządową Instytucją Kultury Kasztelania w Kijach zorganizowali Konkurs Pieśni i Piosenki Niepodległościowej w ramach Festynu Edukacyjno-Historycznego „Leśną Drogą Ku Niepodległości”.

Wydarzenie odbyło się w Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania w Kijach. Celem przedsięwzięcia było podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej. Komisja Konkursowa w składzie: reżyser Arkadiusz Szostak, zastępca dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych Krystyna Wójcik-Daniluk oraz redaktor Leszek Ślusarski po przesłuchaniu 27 zespołów wyłoniła najlepszych wykonawców. W kategorii szkoła podstawowa zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Małogoszczu, natomiast w kategorii szkoła ponadpodstawowa - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu. Nagrody dla uczniów i ich opiekunów ufundowały Lasy Państwowe. Wydarzenie zwieńczył spektakl słowno-muzyczny „Leśną drogą do niepodległości” w reżyserii Arkadiusza Szostaka. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.