Lista aktualności Lista aktualności

Lasy RDLP w Radomiu z certyfikatem PEFC

W dniach 19-22 października na terenie RDLP w Radomiu odbył się audyt okresowy w ramach certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification). Tym razem audytor wizytował biura i teren nadleśnictw Kielce, Zagnańsk i Dobieszyn oraz biuro RDLP. Na spotkaniu zamykającym zarekomendował utrzymanie certyfikatu PEFC dla radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych. Audyt przeprowadzony został w związku ze standardową procedurą sprawdzania czy system zarządzania w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu spełnia wymagania Standardu PEFC.

Audytorem był dr inż. Artur Chrzanowski z Bureau Veritas Certification. Przebieg audytu wspomagali pracownicy Wydziału Gospodarki Leśnej i stanowisko ds. BHP RDLP w Radomiu.

Zasady certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFCCelem audytu była ocena zgodności systemu zarządzania z wymaganiami obowiązującej normy PEFC dotyczącej kryteriów i wskaźników trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów w systemie PEFC. Wizyta rozpoczęła się od spotkania otwierającego w Nadleśnictwie Kielce. Audyt był bardzo szczegółowy, polegał na przeglądzie w kolejnych nadleśnictwach dokumentów w biurze i terenie oraz wizycie audytora w terenie – m.in. na powierzchniach aktualnie wykonywanych prac. Ważną częścią były rozmowy z pracownikami terenowymi i wykonawcami prac w lesie. Po każdym dniu w poszczególnych nadleśnictwach miały miejsca spotkania podsumowujące. Audytor przywiązywał uwagę do zagadnień dotyczących gospodarki leśnej, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale też z zakresu księgowości, kadr i inwestycji. Istotne było to, czy nadleśnictwa przestrzegają obowiązujących przepisów prawa – zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

22 października na spotkaniu zamykającym, które miało miejsce w biurze RDLP w Radomiu zostały omówione wyniki audytu. Audytor wiodący dr inż. Artur Chrzanowski podkreślił mocne strony nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Radomiu: dobry stan sieci drogowej, właściwe oznakowanie wszystkich powierzchni prac gospodarczych, właściwe podejście w zagospodarowaniu siedlisk przyrodniczych dla których opracowane są specjalne przyrodnicze typy drzewostanu. Zwrócił też uwagę na wykazywanie przez nadleśnictwa nowych stanowisk gatunków chronionych oraz wzorcowe zagospodarowanie lasów jodłowych na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk. Audytor nie miał obserwacji i uwag o charakterze negatywnym.

Certyfikaty gospodarki leśnej RDLP w RadomiuUtrzymanie certyfikatu PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) to dobra wiadomość dla społeczeństwa – w nadleśnictwach RDLP w Radomiu nadal będzie można kupić drewno z certyfikatem będącym gwarancją, że pochodzi z lasów, gdzie gospodarka leśna prowadzona jest z poszanowaniem przepisów prawa i z uwzględnieniem różnych funkcji pełnionych przez las. Wynikiem audytu będzie raport. Obecny certyfikat jest ważny do 22 grudnia 2022 r. Poprzednie certyfikaty PEFC dla RDLP w Radomiu obowiązywały na lata 2010-2013 oraz 2013-2016 oraz 2016-2019. Warto podkreślić, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu jako pierwsza w Polsce otrzymała certyfikat PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification). Potwierdza on, że drewno i produkty drzewne pochodzą z lasów, w których prowadzone jest trwałe i zrównoważone zagospodarowanie.