Lista aktualności Lista aktualności

Leśne dziedzictwo kulturowe

10 lipca udało się doprowadzić do sfinalizowania jednego z wydarzeń planowanych w 2020 roku, którego przebieg został zakłócony w wyniku wybuchu pandemii COVID-19 – odnowiono historyczny krzyż na Załamanku.

Planowana na kwiecień akcja społecznego sadzenia lasu połączona z poświęceniem odnowionego krzyża na „Załamanku”, która w zamyśle miała być zorganizowana ku upamiętnieniu roku 100-lecia Bitwy Warszawskiej oraz 140. rocznicy powstania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu nie mogła się odbyć w zaplanowanym terminie. Staraniem nadleśnictwa i pod patronatem wójta Gminy Pionki Pana Mirosław Ziółka, krzyż udało się wymienić wiosną tego roku, a uroczyste poświęcenie odbyło się 10 lipca.

Zaproszonych gości powitał nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice, który przedstawił również historię krzyża dziękczynnego na „Załamanku” a także związanej z tym miejscem akcji na „Załamanku” z 1944 roku. Poświęcenia dokonali ks. proboszcz Mariusz Wincewicz oraz ks. kanonik Janusz Smerda. W uroczystości uczestniczyli również dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu dr inż. Andrzej Matysiak, wójt Gminy Pionki Mirosław Ziółek wraz z Grażyną Rojek, przewodniczący rady Gminy Dariusz Gonciarz, zastępca burmistrza Urzędu Miasta Pionki Kamila Kaczorowska, Marcin Stańczuk, przedstawiciel Muzeum Wsi Radomskiej, Lidia Wierzbicka wraz z harcerzami ZHR, przedstawiciel Radia Plus Radom Kamil Zapora, nadleśniczy Tomasz Sot i pracownicy Nadleśnictwa Kozienice oraz Robert Rozborski – PUL „JAWOR”, wykonawca krzyża. Po poświęceniu krzyża złożono wiązanki kwiatów, a zaproszeni goście udali się do siedziby Nadleśnictwa Kozienice, gdzie otrzymali okolicznościowy folder.