Lista aktualności Lista aktualności

Leśne miejsca pamięci

Lasy radomsko-kieleckie były świadkami burzliwych wydarzeń z dziejów Polski. Stacjonowały tu oddziały partyzanckie, rozgrywały się bitwy i potyczki wojenne, nie brakuje też miejsc straceń i mogił. Leśnicy czczą pamięć poległych i dbają o miejsca ich spoczynku.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu znajduje się niezliczona ilość miejsc pamięci. Część z nich z pewnością nie zostanie nigdy zidentyfikowana – tych, które są znane, jest ok. 400. Nie ma nadleśnictwa, na którego terenie nie byłoby kilkunastu, kilkudziesięciu pomników, mogił, krzyży upamiętniających wydarzenia, których świadkami były lasy.

Wiele miejsc pamięci związanych jest bezpośrednio z leśnikami, którzy ginęli za wolność ojczyzny w czasie wojen i powstań narodowych. Część zmarła osiągnąwszy sędziwy wiek, zasługując się leśnictwu długoletnią pracą i poświęceniem. O wszystkich pamiętają ich następcy – leśnicy dbają o mogiły, składają kwiaty i zapalają znicze, wyrażając tym samym szacunek i wdzięczność. W roku 2006 Rada Pamięci i Męczeństwa przyznała RDLP w Radomiu złoty medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej".

„Ojczyzna to ziemia i groby
Narody tracąc pamięć – tracą życie" (C. K. Norwid) – napis na tablicy leśnego cmentarza wojennego 1914/1915 w Augustowie

Odwiedzając lasy, napotykamy samotne, często bezimienne mogiły, krzyże i pomniki upamiętniające ważne wydarzenia historyczne, cmentarze wojenne, a także miejsca pamięci związane z postaciami słynnych, zasłużonych leśników. Nie omijajmy ich, są bowiem świadectwem bogatej historii naszego narodu.

Leśnicy łącząc opiekę nad miejscami pamięci z zainteresowaniami historycznymi i umiejętnością tworzenia map utworzyli numeryczną mapę miejsc pamięci, która jest dostępna w RDLP w Radomiu. W sali historii leśnictwa radomsko-kieleckiego w formie naściennej księgi można obejrzeć fotografie i opisy wszystkich miejsc pamięci na terenie radomskiej dyrekcji.