Lista aktualności Lista aktualności

Leśnicy na Międzynarodowy Dzień Lasów

21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasów. Tematem przewodnim w tym roku są lasy i edukacja, a hasło to „Naucz się kochać lasy”. Leśnicy z całego świata będą podkreślali jak ważna jest edukacja leśna dla zrozumienia zasad gospodarowania lasami i znaczenia obszarów leśnych dla spełnienia różnorodnych potrzeb społeczeństwa.

Obchody Międzynarodowego Dnia Lasów mają na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat znaczenia lasów dla człowieka. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami. Jak ważną rolę dla nas oraz przyszłych pokoleń odgrywają lasy, kiedy ponad połowa ludności świata żyje w miastach i jest coraz bardziej oderwana od natury? Bardziej istotne niż kiedykolwiek jest doprowadzenie do zrozumienia i świadomości lasów i ich korzyści, szczególnie w życiu dzieci oraz młodzieży.

Lasy mają ogromne znaczenie – nie tylko gospodarcze, ale i dla warunków życia: magazynują węgiel, łagodzą skutki zmian klimatu, oczyszczają powietrze, redukują hałas, są magazynem wody, wpływają na różnorodność biologiczną oraz są miejscem do aktywnego i zdrowego trybu życia.

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z ważniejszych zadań realizowanych przez Lasy Państwowe. Ma ona na celu upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej, podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z darów lasu oraz budowania zaufania społecznego do działalności zawodowej leśników.

W działalności edukacyjnej nadleśnictw z terenu RDLP w Radomiu leśnicy wykorzystują m.in. 3 ośrodki edukacji leśnej, 13 izb edukacji leśnej zielonych klas, 38 leśnych ścieżek edukacyjnych. Często wykorzystywane są obiekty bezpośrednio związane z gospodarką leśną w tym szkółki leśne oraz wybrane drzewostany np. nasienne. Ważne funkcje edukacyjne pełnią również miejsca niezwiązane bezpośrednio z gospodarką leśną, ale posiadające walory dydaktyczne, są nimi m.in. rezerwaty przyrody oraz obiekty kultury i tradycji regionu. Na terenie RDLP w Radomiu mamy aż ok. 300 takich punktów.

Formy prowadzenia edukacji to mi.in: zajęcia terenowe, zajęcia w izbie leśnej nadleśnictwa, lekcje w szkole, spotkania edukacyjne poza szkołą, konkursy, akcje edukacyjne, wystawy. Na terenie nadleśnictw RDLP w Radomiu w 2018 roku liczba uczestników wszystkich form edukacji wyniosła aż 125 tys., w tym najwięcej było dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz dorosłych.

Ogromne znaczenie ma wsłuchanie się w potrzeby społeczne i wspólne działania. Leśnicy szczególną uwagę zwracają więc na udostępnienie lasu na potrzeby edukacji i turystyki, stąd tworzą ścieżki edukacyjne, ośrodki edukacji leśnej i sale edukacyjne. Są także obecni w życiu lokalnej społeczności poprzez specjalne wydarzenia i akcje edukacyjne. Przykładem jest coroczne wydarzenie edukacyjne w centrum Kielc „Dary Świętokrzyskich Lasów” organizowane przez nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska”, w trakcie którego leśnicy pokazują mieszkańcom jakie korzyści płyną z lasu – to nie tylko grzyby, miejsce do rekreacji, ale też wspaniały klimat i najbardziej ekologiczny i odnawialny surowiec, jakim jest drewno. Podobne cele mają inne przedsięwzięcia takie jak Święto Polskiej Niezapominajki, Piknik majowy w Puszczy Iłżeckiej czy Pionkowski Dzień Pszczoły w Bartnym Kącie.

Międzynarodowy Dzień Lasów to doskonały czas aby spędzić go aktywnie z leśnikami. Na terenie Nadleśnictwa Marcule w tym dniu przy tzw. Ostrowieckim Gościńcu zostaną udostępnione społeczeństwu dwie tablice informacyjne o historii garncarstwa w Iłży w powiązaniu z pozaprodukcyjnymi funkcjami lasu. 22 marca na terenie nadleśnictwa przy Centrum Edukacji Przyrodniczej zostaną przeprowadzone warsztaty ceramiczne z udziałem młodzieży ze szkoły podstawowej w Iłży. Leśnicy z nadleśnictw Chmielnik, Jędrzejów, Kielce, Suchedniów, Starachowice, Zagnańsk i Zwoleń będą edukować w szkołach i na ścieżkach edukacyjnych. Nadleśnictwa Ruda Maleniecka i Stąporków ogłosiły konkurs plastyczny, Staszów konkurs fotograficzny „Wiosna w lesie”, Radom konkurs na Facebook-u, a Nadleśnictwo Daleszyce konkurs „Leśne fascynacje” na nagranie krótkiego video o swoich fascynacjach, których źródłem jest las. Leśnicy z Nadleśnictwa Dobieszyn wraz ze szkołami posadzą drzewka z przeznaczeniem na plantację choinek świerkowych. W ramach wzajemnej współpracy Nadleśnictwo Kozienice 23 marca posadzi las wraz zaprzyjaźnionymi pszczelarzami. Pod hasłem tegorocznych obchodów 28 marca odbędzie się także bieg terenowy dla młodzieży z Belska Dużego zorganizowany przez Nadleśnictwo Grójec.