Lista aktualności Lista aktualności

LEŚNICY UPAMIĘTNILI NIEZŁOMNYCH

„Nie ma teraźniejszości bez przeszłości, nie ma przyszłości bez pamięci…''

Zgodnie z wieloletnią tradycją 19 września delegacja pracowników Nadleśnictwa Kielce wzięła udział w uroczystości upamiętniającej Bitwę pod Szewcami oraz rozstrzelania w zgórskich lasach Żołnierzy Wyklętych.

77 lat temu doszło w okolicach Szewc do zwycięskiej bitwy oddziałów Armii Krajowej pod dowództwem Ludwika Wichuły, ps. "Jeleń" z niemieckim okupantem.

73 lata temu zgórskie lasy stały się miejscem spoczynku pomordowanych przez UB żołnierzy polskiego podziemia. Mieli oni spocząć w bezimiennych mogiłach i tylko dzięki determinacji historyków z fundacji Niezłomni udało się odnaleźć groby i po ekshumacji zwłok przywrócić im tożsamość.

Wśród odnalezionych po kilkudziesięciu latach ciał pomordowanych w 1948 roku, był m.in. Aleksander Życiński ps. Wilczur. Dziś w uroczystościach rocznicowych udział wzięła jego córka – Aleksandra Milanowska z mężem, emerytowani pracownicy Nadleśnictwa Suchedniów, którzy wraz z leśnikami Nadleśnictwa Kielce złożyli kwiaty pod symbolicznym krzyżem upamiętniającym ofiary.