Lista aktualności Lista aktualności

Leśnicy upamiętnili Radomski Czerwiec ’76

25 czerwca w Radomiu z udziałem Andrzeja Dudy, prezydenta RP odbyły się uroczystości upamiętniające Radomski Protest Robotniczy. Tradycyjnie w uroczystościach wzięli udział leśnicy. Siedziba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu była areną wydarzeń sprzed 44 lat. W czasie, gdy budynek odebrano leśnikom i utworzono w nim Komitet Wojewódzki PZPR miały tu miejsce protesty robotnicze.

W siedzibie radomskiej dyrekcji LP w czasie, gdy budynek odebrano leśnikom i utworzono tu Komitet Wojewódzki PZPR, 44 lata temu miały miejsce protesty robotnicze. W 2014 r. obiekt wpisano do rejestru zabytków. W uzasadnieniu decyzji napisano, że jest to „ważny dokument historii powojennej Polski i Radomia w związku z masowymi protestami antyrządowymi w dniu 25 czerwca 1976 r., które zapoczątkowały ogólnopolską konsolidację środowisk opozycyjnych". W budynku została utworzona sala historii leśnictwa radomsko-kieleckiego, część wystawy poświęcono wydarzeniom z 1976 r. Elementem wystawy są zdjęcia udostępnione przez IPN oraz Archiwum Państwowe w Radomiu.Tegoroczne uroczystości ze względu na pandemię miały skromniejszy niż w innych latach przebieg. Pod pomnikiem Bohaterów Czerwca 1976 r. zostały złożone kwiaty. Złożył je prezydent RP Andrzej Duda, ministrowie, parlamentarzyści, władze samorządowe, służby mundurowe, organizacje kombatanckie i przedstawiciele społeczności Radomia, a także uczestnicy protestu sprzed lat. Kwiaty złożyła również delegacja leśników z RDLP w Radomiu z dyrektorem Andrzejem Matysiakiem na czele oraz delegacja leśników z Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Regionu Świętokrzyskiego i Ziemi Radomskiej. Leśnikom podczas uroczystości towarzyszył poseł na Sejm RP Dariusz Bąk.

Wcześniej tradycyjnie leśnicy złożyli kwiaty w miejscu pamięci – przy krzyżu i kamieniu ufundowanymi z okazji 120-lecia dyrekcji dla uczczenia pamięci Polaków poległych w walkach o niepodległość. W związku z obchodami 44. rocznicy Radomskiego Czerwca '76 kwiaty złożono też przy płaskorzeźbie na fasadzie budynku dyrekcji upamiętniającej protest robotniczy. W tym dniu upamiętniono również Parę Prezydencką Lecha i Marię Kaczyńskich składając kwiaty pod pomnikiem w Radomiu.
W intencji Pamięci Bohaterów Czerwca ’76 i ks. Romana Kotlarza w Katedrze Opieki NMP w Radomiu odbyła się uroczysta msza święta, w której uczestniczyli leśnicy.
Ze względu na znaczenie wydarzenia i związki z historią RDLP w Radomiu elementem podkreślającymi rangę uroczystości był sztandar Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Regionu Świętokrzyskiego i Ziemi Radomskiej.

Rocznica Wydarzeń Czerwcowych była także okazją do zaprezentowania filmu o ks. Romanie Kotlarzu  (1928-1976) pt. „Klecha”. W pokazie specjalnym wziął udział Marek Szary, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu. Ze względu na historię radomskiej dyrekcji LP związaną z Radomskim Czerwcem ’76 leśnicy współpracowali z twórcami filmu podczas jego powstawania.