Lista aktualności Lista aktualności

Liczenie w wielkim pędzie

Na przełomie lutego i marca, na terenie RDLP w Radomiu pracownicy nadleśnictw, myśliwi z kół łowieckich oraz pracownicy ZUL-i prowadzą liczenia zwierzyny. Szacowanie potrwa jeszcze przez kilka dni.

W sobotni poranek 5 marca udało nam się dotrzeć na południowo-zachodnie rubieże Puszczy Kozienickiej. Tutaj miejscowi leśniczowie Andrzej Piwarski (Leśnictwo Zadobrze), Bartłomiej Szymanek (Leśnictwo Rajec) oraz Adam Sosnowski z-ca nadleśniczego Nadleśnictwa Radom dowodzili wykonaniem pędzeń. O godzinie 7:30 - krótka zbiórka i odprawa, fachowe wyjaśnienie i grupa kilkudziesięciu osób (myśliwych z Kół Łowieckich „Głuszec", „Sokół", „Łoś", leśników i pracowników ZUL-i) ruszyła pojazdami na ustalone powierzchnie. Dalej już tylko ciężka praca i satysfakcja w dobrze wykonanego zadania. Leśnicy z Nadleśnictwa Radom wykonają łącznie 27 pędzeń. Najwięcej pędzeń w zasięgu radomskiej dyrekcji odbędzie się w Nadleśnictwie Przysucha, bo aż na 59 powierzchniach (ok. 3300 ha).

Liczenia odbywają się w całym kraju. W tym roku uzupełniane są dane do ustalenia liczebności zwierzyny na potrzeby wieloletnich planów łowieckich (czyli takich, które posłużą przez następne 10 lat), z tego względu konieczne jest dokładne oszacowanie ile zwierzyny żyje w naszych lasach i w jakim stanie są ich populacje.

Początkowo do realizacji tego zadania radomscy leśnicy po raz pierwszy zaplanowali wykorzystanie metody teledetekcji lotniczej. Do użycia samolotu niezbędne były odpowiednie warunki pogodowe tj. pokrywa śnieżna (na całym terenie objętym nalotami),  temperatura min. - 5 ºC  i dobra widoczność z wysokości 200-300 m. Dodatkowo takie warunki musiały utrzymać się przez okres 2-3 dni, ponieważ w takim czasie możliwe byłoby wykonanie nalotu nad wszystkimi wytypowanymi terenami. 

Liczenie wykonywane jest więc mniej nowoczesną metodą „pędzeń próbnych" na 10% powierzchni leśnej nadleśnictwa, w poszczególnych rejonach hodowlanych. Rozmieszczenie powierzchni oparto na powierzchniach WISL (Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu), czyli w siatce kwadratów o długości boku 2000 m. Taka odległość niweluje ryzyko dwukrotnego policzenia tych samych sztuk zwierzyny.

Stany zwierzyny w radomsko-kieleckich lasach poznamy 25 marca br. Na ich podstawie przy współpracy z marszałkami województw i PZŁ powstaną wieloletnie łowieckie plany hodowlane na lata 2017-2027.