Lista aktualności Lista aktualności

LP i LOP o gatunkach chronionych

14 czerwca w siedzibie RDLP w Radomiu miała miejsce wspólna z LOP konferencja „Rośliny i zwierzęta prawem chronione w regionie radomskim". Podczas konferencji wręczono także nagrody w konkursie fotograficznym.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele instytucji współpracujących z RDLP w Radomiu, leśnicy oraz nauczyciele i uczniowie szkół nagrodzeni w konkursie „Rośliny i zwierzęta prawem chronione w regionie radomskim", a także przedstawiciele mediów.

Konferencję otworzył Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.  Następnie Jerzy Zawadzki, naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów RDLP w Radomiu w referacie pt.: „Rośliny i zwierzęta prawem chronione w regionie radomskim w świetle aktualnych przepisów prawnych" przedstawił zmiany wynikające z nowych rozporządzeń ministra środowiska dotyczących zwierząt, roślin i grzybów chronionych. Omówił zakazy dotyczące gatunków, odstępstwa od nich i sposoby ochrony. Zachęcił do poznawania aktualnych przepisów we współpracy z Ligą Ochroną Przyrody  i leśnikami. Zauważył, że ustawa na każdego nakłada obowiązek znajomości przepisów dotyczących ochrony gatunków i ich przestrzegania.

W następnej części konferencji dzięki Jadwidze Konotopskiej, ogrodnikowi i nauczycielowi uczestnicy mogli na żywych okazach poznać rośliny chronione, które nadają się do uprawy w przydomowych ogrodach. Powiedziała, że często można je spotkać w ogrodach botanicznych i szkółkach roślin ozdobnych. Zachęciła do ich uprawiania, wspomniała, że wiele osób uprawia te rośliny nie wiedząc, że na naturalnych stanowiskach są one chronione. Przyniosła ze sobą m.in.: dyptam jesionolistny zwany gorejącym krzewem Mojżesza, lilię złotogłów, czosnek niedźwiedzi, orlik pospolity, pełnik europejski, wawrzynek wilczełyko, rokitnik pospolity. Pamiętajmy jednak, że wykopywanie roślin chronionych z naturalnych stanowisk jest zabronione.

W kolejnym wykładzie Agnieszka Bębenek, doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przedstawiła metody realizacji edukacji przyrodniczo-ekologicznej na różnych poziomach nauczania. - Nic nie zastąpi obcowania z przyrodą, obserwacja i eksperyment najbardziej utrwalają wiedzę przyrodniczą - powiedziała zachęcając nauczycieli do wychodzenia z młodzieżą poza mury szkoły.

W trakcie konferencji Elżbieta Molenda, prezes Zarządu Okręgu LOP w Radomiu podsumowała konkurs plastyczno-fotograficzny „Rośliny i zwierzęta prawem chronione w regionie radomskim". Konferencji towarzyszyła wystawa prac nagrodzonych w konkursie.

Gościem specjalnym konferencji był Leszek Jastrzębowski, prezes Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Podzielił się z uczestnikami refleksją na temat fotografii przyrodniczej: - Fotografia przyrodnicza to sposób na ocalenie piękna, które jest wokół nas, archiwizację wrażeń. Jest to zapamiętanie w formie obrazu fotograficznego tego co dzieje się w przyrodzie. Przyroda jest bardzo bogata i skryta i trzeba potrafić do niej dotrzeć. Najlepsze zdjęcia robi się sercem, kierując się własnym sposobem jej odczuwania.

W dyskusji Jolanta Tabor z Kozienickiego Parku Krajobrazowego zwróciła uwagę, że należy chronić gatunki, ale przede wszystkim środowisko ich występowania. O znaczeniu kwiatowych ogródków przydomowych dla zachowania gatunków chronionych powiedziała przedstawicielka Muzeum Wsi Radomskiej.