Lista aktualności Lista aktualności

Młodzież Zapobiega Pożarom

12 marca w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni-Letnisku odbyły się eliminacje powiatowe 45. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W organizację wydarzenia włączyli się leśnicy.

Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w zapobieganiu pożarom, w tym informowanie o roli lasów oraz bezwzględnej konieczności ich ochrony przed zagrożeniem pożarami jest bardzo istotne, dlatego RDLP w Radomiu wraz z Nadleśnictwem Radom po raz kolejny włączyła się w współorganizację turnieju, w którym wzięło udział 21 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w trzech kategoriach wiekowych.

Turniej odbył się w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku na terenie Nadleśnictwa Radom. W pierwszej części miały miejsce eliminacje pisemne, a następnie uczestnicy odpowiadali na pytania przed publicznością i komisją, w skład której wchodzili strażacy i leśnicy.

Leśnicy w ramach współorganizacji pomogli w opracowaniu pytań dotyczących ochrony przeciwpożarowej lasów. Dotyczyły one m.in. kategorii zagrożenia i stopnia zagrożenia lasów, dokumentów w ochronie przeciwpożarowej lasów, sposobów gaszenia pożarów, a także rozpoznawania sprzętu ratowniczego.

Leśnicy zapewnili miejsce przeprowadzenia eliminacji, posiłek, a także ufundowali nagrody w turnieju.

Takie wydarzenia są jedną z wielu form współpracy leśników z OSP i PSP. Jej efektem jest upowszechnianie wiedzy na tematy ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa wśród dzieci i młodzieży.

W ramach podziękowań za zaangażowanie, realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców powiatu radomskiego w ramach współpracy pamiątkowy grawerunek od organizatorów wydarzenia otrzymał Andrzej Matysiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Turniej został zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd Oddziału Powiatowego w Radomiu we współpracy z RDLP w Radomiu i Nadleśnictwem Radom pod patronatem honorowym Starosty Radomskiego.