Lista aktualności Lista aktualności

Na temat jodły, rębni, jednostek kontrolnych i BDq

Tematyce rębni stopniowych i ciągłej poświęcone było szkolenie, w którym uczestniczyli zastępcy nadleśniczych i inżynierowie nadzoru nadleśnictw RDLP w Radomiu. Te formy zagospodarowania drzewostanów należą do najbardziej złożonych, ale jednocześnie zapewniających optymalne warunki dla odnowienia, przebudowy i uzyskiwania właściwej struktury jedlin.

Podczas dwudniowych zajęć (2-3 VII) profesorowie Bogdan Brzeziecki i Stanisław Drozdowski z Katedry Hodowli Lasu Wydziału Leśnego SGGW przekazali ogromny zasób informacji, wiedzy i praktycznych wskazówek na temat sposobów postępowania hodowlanego w drzewostanach jodłowych.

Szczególnie interesującą, warsztatową formę miała terenowa część szkolenia, która odbyła się na terenie Nadleśnictw Suchedniów i Zagnańsk. Podczas dyskusji w wytypowanych drzewostanach uczestnicy szkolenia mogli zweryfikować praktyczne elementy gospodarki leśnej z teoretycznymi podstawami hodowli, użytkowania i urządzania lasu. Oprócz wspomnianych rębni omawiana była również tzw. metoda BDq - służąca planowaniu hodowlanemu w lesie przerębowym oraz nowe formuły regulacji użytkowania - z wykorzystaniem jednostek kontrolnych.

Szkolenie było kontynuacją i uszczegółowieniem zagadnień omawianych w listopadzie 2017 r. w LOE w Jedlni Letnisku podczas sesji referatowej.