Lista aktualności Lista aktualności

Na wyprawę do rezerwatów z kodem QR

W ramach realizacji projektu „Mazowieckie rezerwaty przyrody” na ścieżkach dydaktycznych w rezerwatach przyrody „Królewskie Źródła” na terenie Nadleśnictwa Kozienice i „Krępiec” na terenie Nadleśnictwa Zwoleń zostały zamontowane słupki z kodami QR oraz tablice edukacyjne. Projekt RDOŚ Warszawa zakłada docelowo możliwość zwiedzania w ten sposób wszystkich udostępnionych społeczeństwu rezerwatów przyrody w woj. mazowieckim.

Projekt „Mazowieckie rezerwaty przyrody” jest realizowany od 2018 roku przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. Lasy Państwowe, jako zarządzające terenem udostępniają go na potrzeby projektu (słupki z kodami QR, tablice). Przedsięwzięcie dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jak informuje RDOŚ na swojej stronie internetowej: - W efekcie powstały m.in. dwa filmy Wyspy szczęśliwe i Mazowieckie rezerwaty przyrody, wydane zostały broszury informacyjne, zorganizowane spotkania w terenie. Aplikacja mobilna Mazowieckie rezerwaty przyrody w pierwszej fazie obejmie 20 rezerwatów, a docelowo znajdą się w niej informacje o wszystkich 189. Aplikacja ułatwi poznanie cennych przyrodniczo zakątków województwa mazowieckiego. Korzystając z niej można będzie szybko wytyczyć trasę dojazdu do wybranego rezerwatu, dowiedzieć się kiedy i w jakim celu został utworzony, jakie elementy przyrodnicze w największym stopniu wpływają na jego wartość, gdzie znajdują się szlaki i miejsca udostępnione do ruchu itp.

–  Zastosowane rozwiązania pozwalają w ciekawy sposób pogłębić wiedzę dotyczącą różnych zagadnień przyrodniczych oraz tych dotyczących konkretnie rezerwatu „Źródło Królewskie”. By skorzystać z nowej funkcjonalności należy mieć zainstalowaną aplikację mobilną „Mazowieckie rezerwaty przyrody”, która umożliwia sczytanie kodów QR, a także zawiera inne interesujące rozwiązania dla użytkowników w różnym wieku m.in.; quizy, gry itp. Zachęcamy Państwa do korzystania z zamontowanych tablic z kodami QR, które naszym zdaniem doskonale uzupełniają dostępną na ścieżce infrastrukturę edukacyjno-informacyjną i są odpowiedzią na potrzeby turystów ceniących nowoczesne rozwiązania – informuje Paulina Plewka na stronie internetowej Nadleśnictwa Kozienice.

Co taka aplikacja daje turyście?

  • wytyczenie trasy dojazdu do wybranego rezerwatu,
  • informacje o tym kiedy i w jakim celu rezerwat został utworzony, jakie elementy przyrodnicze w największym stopniu wpływają na jego wartość,
  • informacje, gdzie znajdują się szlaki i miejsca udostępnione do ruchu itp.,
  • grę memory dla najmłodszych,
  • quiz przyrodniczy,
  • trójwymiarowe obiekty rozszerzonej rzeczywistości – możliwość zrobienia zdjęcia np. z wirtualną rzekotką lub nietoperzem,
  • liczne zdjęcia rezerwatu,
  • opcja odsłuchania głosów ptaków występujących w danym rezerwacie – dzięki temu może się rozpocząć podróż ornitologiczna,
  • uruchomienie mapy rezerwatu z widocznymi szlakami ułatwi poruszanie się wyłącznie w miejscach udostępnionych.