Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo Radom wsparło budowę drogi dla społeczności lokalnej

8 grudnia na terenie Nadleśnictwa Radom odebrana została do użytkowania kolejna inwestycja wspólna z samorządem – tym razem była to budowa drogi łączącej Sołtyków z Makowcem. Lasy Państwowe prowadzą aktywnie działania mające na celu wspomaganie samorządów terytorialnych w zakresie dofinansowania budowy, przebudowy oraz remontów dróg lokalnych, które mają istotny związek z prowadzoną gospodarką leśną.

Budowa droga w gminie Skaryszew, która prowadzi z Sołtykowa w kierunku Makowca ułatwi dostęp do Skaryszewa społeczności lokalnej. Inwestycja współfinansowana ze środków Nadleśnictwa Radom na rzecz samorządu to kolejny przykład współpracy w odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnej. 1,2 km wybudowanej drogi z poboczem, chodnikami oraz przejściem dla pieszych to bardzo ważne przedsięwzięcie dla społeczności lokalnej, mające wpływ na polepszenie komunikacji i bezpieczeństwa mieszkańców wsi, ochronę przeciwpożarową lasów oraz sprawne funkcjonowanie nadleśnictwa. Ze środków Nadleśnictwa Radom przewidziano na inwestycję 200 tys. zł dla dobra wspólnego, w miejscu, gdzie żyje społeczność lokalna, a leśnicy codziennie gospodarują.

Udzielana samorządom pomoc finansowa wpływa pozytywnie na wzajemne relacje i zrozumienie potrzeb. Wielu leśników będąc samorządowcami rozumie potrzeby lokalnej społeczności.

W 2021 r. wspólne zadania nadleśnictw RDLP w Radomiu z samorządami finansowane ze środków własnych zaplanowano w 6 nadleśnictwach. W sumie jest to 12 zadań, 7 z nich zostało już zrealizowanych.

Wspólne inwestycje drogowe to działanie w ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych. Realizowane są w oparciu o postanowienia Zarządzenia nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną. Nadleśnictwa w całym kraju, w tym z terenu RDLP w Radomiu realizują współpracę polegającą na wspomaganiu finansowym samorządów gmin oraz powiatów, na terenie których prowadzą gospodarkę leśną. Działania nadleśnictwa polegają na partycypowaniu w kosztach budowy, przebudowy lub remontów dróg, które z punktu widzenia prowadzenia gospodarki leśnej stanowią istotne szlaki komunikacyjne dla zabezpieczenia przeciwpożarowego przylegających do nich kompleksów leśnych, bądź też do wywozu pozyskanego drewna oraz dla innych celów sprawnego zarządzania terenami leśnymi.