Lista aktualności Lista aktualności

Nagroda Świadek Historii dla RDLP w Radomiu

28 czerwca w Krakowie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu odebrała nagrodę Świadek Historii. Tytuł i nagroda zostały przyznane przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, która swoim zasięgiem obejmuje teren województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Radomska dyrekcja Lasów Państwowych znalazła się wśród 6 laureatów IX edycji nagrody Świadek Historii.

Świadek Historii to nagroda przyznawana instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierających działania dotyczące edukacji historycznej, naukowe i wydawnicze IPN. Nagroda ma charakter honorowy. Przyznaje ją kapituła, której przewodniczy prezes IPN. Wnioskodawcą może być instytucja, organizacja lub osoba fizyczna. W tym roku do Oddziału IPN w Krakowie złożono 40 wniosków. O przyznanie nagrody dla RDLP w Radomiu wnioskowała Delegatura IPN w Kielcach.

W tym roku w związku z obostrzeniami związanymi z utrzymującym się stanem pandemii ogłoszenie werdyktu Kapituły Nagrody miało inną niż co roku formułę. O przyznaniu nagród poinformował dyrektor oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał podczas konferencji prasowej on-line, która miała miejsce 21 grudnia 2020 roku w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie.

Relacja IPN z uroczystości wręczenia nagrody Świadek HistoriiUroczystość wręczenia nagrody odbyła się 28 czerwca br. w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie. W uroczystości udział wzięli laureaci, osoby zgłaszające oraz goście honorowi. Wydarzenie otworzył dyrektor Oddziału krakowskiego IPN dr hab. Filip Musiał, witając gości, wśród których obecni byli również Laureaci tej nagrody z poprzednich edycji. Następnie głos zabrał prezes IPN dr Jarosław Szarek, który podziękował każdemu z odznaczonych za ich wkład w patriotyczne działania, ale również za działalność na rzecz rozpropagowywania historii i miłości do ojczyzny. Przed każdym wręczeniem wyemitowana była laudacja – film o uhonorowanych autorstwa Dariusza Walusiaka. Wręczono medale, pamiątkowe legitymacje i dyplomy. W imieniu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu nagrodę odebrał Marek Szary, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych i rozwoju. Po odznaczeniach głos zabrała Monika Kolasa, dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego, która odczytała list napisany specjalnie na tą uroczystość przez Łukasza Kmitę, Wojewodę Małopolskiego. Przemówił także jeden z uhonorowanych Jacek Smagowicz, który we wzruszających słowach podziękował za nagrodę. Uroczystość zakończył koncert Krzysztofa Korbana, wykonując na akordeonie pieśni patriotyczne.


 

Zasługi i osiągnięcia RDLP w Radomiu, które spowodowały że została zgłoszona do nagrody podsumował podczas ogłoszenia werdyktu dr hab. Filip Musiał. To łączenie dbałości o przyrodę z kultywowaniem dziedzictwa historycznego. Dostrzeżona została organizacja i współorganizacja uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne m.in. na Wykusie w Górach Świętokrzyskich i w Michniowie (teren zarządzany przez Nadleśnictwo Suchedniów). O przyznaniu nagrody zdecydowały też projekty edukacyjne realizowane przez RDLP w Radomiu takie jak m.in. „Las historii. Czy wiesz, że?” – strona internetowa i aplikacja mobilna poświęcone miejscom pamięci narodowej na terenie 23 nadleśnictw. Znaczenie miały też inicjatywy realizowane wspólnie z organizacjami patriotycznymi takie jak utworzenie w byłej osadzie leśnej Klepacze na terenie Nadleśnictwa Starachowice Izby Partyzanckiej im. Generała Antoniego Hedy-Szarego i Izby Leśnej.

W zasięgu działania RDLP jest ponad 460 obiektów upamiętniających wydarzenia historyczne (cmentarze, mogiły, pomniki, krzyże i inne obiekty z okresu powstania styczniowego, I i II wojen światowych, okresu powojennego, upamiętniające postacie zasłużone, a także inne miejsca historyczne). – Jeden z naszych poprzedników, kolegów leśników nasze lasy nazwał lasami nasiąkłymi krwią. Tu odbywały się walki, tu ginęli ludzie, i tutaj w te lasy wsiąkała polska krew – przypomniał Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu. – Bardzo często w przedwojennych aktach osobowych znajduje się jedna karteczka i jedno zdanie: Proszę o zwolnienie mnie z obowiązków służbowych celem wstąpienia do armii polskiej. Kartkę zostawia gajowy, zostawia pracownik biura dyrekcji, zostawia pracownik nadleśnictwa i idzie do punktu poborowego. Ojczyzna to groby i ziemia (…) Nam dano ten teren do gospodarowania, ale nie tylko w leśnym charakterze, ale i w aspekcie dbania o historię tego regionu, która z kolei jest historią naszego kraju, o tym musimy pamiętać i takie przesłanie przekazywać kolejnym pokoleniom.

W gronie tegorocznych laureatów znaleźli się także dr Maria Żychowska – harcerka, historyk, archiwistka, wieloletni kierownik oddziału Archiwum Państwowego w Tarnowie, ppłk dr Janusz Kamocki „Mamut” – jeden z głównych inicjatorów budowy pomnika AK w Krakowie, ppłk Janusz Sermanowicz „Dyzma”, urodzony w Skarżysku-Kamiennej, żołnierz podobwodu AK Skarżysko-Kamienna, który przez szereg lat pracował, jako leśnik w leśnictwie Majków, Jacek Smagowicz, który wchodzi w skład Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy krakowskim oddziale IPN oraz Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych w Krakowie, Jerzy Giza, nauczyciel, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie, publicysta historyczny i działacz społeczny. W 2017 roku nagrodę otrzymało m.in. Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury” – „Nurt”, z którym współpracują leśnicy m.in. organizując uroczystości na Wykusie.

Film laudacyjny o zasługach RDLP w Radomiu, realizacja Dariusz Walusiak