Lista aktualności Lista aktualności

Narada dotycząca szkodnictwa leśnego

10 września w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku odbyła się narada Straży Leśnej dotycząca efektywności zwalczania szkodnictwa leśnego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Podczas narady omówiono aktualne problemy związane ze szkodnictwem w lesie tj. bezprawnym korzystaniem z lasu, kłusownictwem, kradzieżą i niszczeniem mienia, kradzieżami drewna oraz efektywnością zwalczania szkodnictwa leśnego w skali RDLP. W 2020 roku najczęściej dochodziło do bezprawnego korzystania z lasu (85% przypadków) tj. niedozwolone wjazdy do lasu, obłamywanie gałęzi (stroiszu), pozyskiwanie mchu, zaśmiecanie i zanieczyszczanie lasu, puszczanie psa bez smyczy, czy stwarzanie zagrożenia pożarowego. Analizując lata 2016-2020 satysfakcjonującą informacją jest przede wszystkim spadek liczby przypadków kradzieży drewna.

W nadleśnictwach RDLP w Radomiu pracuje 73 strażników leśnych. Do ich zadań należy m.in. zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywanie innych zadań w zakresie ochrony mienia, a także edukacja społeczeństwa.Na naradzie omówiono również wspólne działania przeprowadzone m.in. z policją, Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Strażą Łowiecką oraz innymi służbami, a także działania realizowane w ramach funkcjonowania Straży Leśnej na terenie RDLP w Radomiu, w tym monitoring wizyjny, jako jeden ze sposobów przeciwdziałania zagrożeniom występującym w nadleśnictwach.

Podczas narady omówiono również zagadnienia z zakresu nowelizacji przepisów prawych ustawy Kodeksu karnego i ustawy Kodeksu wykroczeń przez przedstawicieli Prokuratury Okręgowej w Radomiu i Kielcach. Na naradzie obecni byli Tomasz Wisłocki, Główny Inspektor Straży Leśnej DGLP, dr inż. Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu, Grzegorz Radecki, naczelnik Wydziału Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Ochrony Mienia RDLP w Radomiu oraz nadleśniczowie nadleśnictw i strażnicy leśni z nadleśnictw z terenu RDLP w Radomiu.