Lista aktualności Lista aktualności

Nie taki audyt straszny!

Od 14 do 16 kwietnia radomscy leśnicy gościli audytorów. Po raz kolejny okazało się, że leśnicy sprostali wymaganiom stawianym przez zasady certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC®. Nadal w nadleśnictwach RDLP w Radomiu będzie można kupić drewno certyfikowane.

Zespół audytorów sprawdzał zgodność prowadzonej przez leśników gospodarki leśnej z zasadami i kryteriami certyfikacji FSC®. Był to audyt okresowy. Celem była standardowa kontrola przestrzegania zasad FSC® oraz ustosunkowanie się do wniesionych w zeszłym roku raportów niezgodności.

Audytorzy pod przewodnictwem Jacka Ślizowskiego prowadzili rozmowy z pracownikami, przeglądali dokumentacje w biurach RDLP i nadleśnictw. Wizytowali także wybrane miejsca w terenie nadleśnictw podległych RDLP w Radomiu. Tym razem wybrali: Dobieszyn, Marcule, Grójec oraz Zwoleń. Sprawdzali m.in: przestrzeganie zasad BHP, w tym wyposażenie pracowników zatrudnionych przy pracach leśnych, zagadnienia związane z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko, inwentaryzację martwego drewna i drzew dziuplastych, powierzchnie referencyjne oraz inne aspekty związane z prowadzeniem prac leśnych.

Leśnicy po raz kolejny sprostali wymogom systemu certyfikacji gospodarki leśnej FSC®. Na spotkaniu zamykającym Jacek Ślizowski zarekomendował podtrzymanie certyfikatu bez zmian. Oznacza to, że prowadzona przez leśników gospodarka leśna zapewnia trwałość i ochronę lasów. Nadal w nadleśnictwach RDLP w Radomiu będzie można kupić drewno certyfikowane.

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu certyfikatu FSC® (Forest Stewardship Council®) Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC® został wydany 1 maja 2013 r. i jest ważny do 30 kwietnia 2018 r. Jego numer to RA-FM/COC-000250.