Lista aktualności Lista aktualności

Nordic Walking Studentów UTW

Las to idealne miejsce do uprawiania sportu i rekreacji. Świeże powietrze, zieleń lasu, towarzystwo leśników, śródleśna droga – w takich warunkach maszerowali sympatycy nordic walking w minioną sobotę na terenie Nadleśnictwie Kozienice.

„Tomalowa Droga" stała się tradycyjnym miejscem do uprawiania sportu dla mieszkańców Pionek. Tym razem w ostatnią sobotę ruszyli nią miłośnicy nordic walking. W III Marszu Nordic Walking Studentów UTW 2015 wzięli udział studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach, uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pionkach, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz indywidualni miłośnicy tej formy ruchu. Łącznie blisko 100 osób. Trasa została przygotowana przez Nadleśnictwo Kozienice. Przewodnikiem po leśnych ścieżkach była Lidia Zaczyńska – specjalista ds. LKP i ekologii, która sama chodzi z kijkami i swoimi opowieściami wzbogaciła wiedzę uczestników o lesie. Rozgrzewkę przed marszem oraz ćwiczenia rozluźniające po biegu przeprowadziła Elżbieta Bociarska – instruktor nordic walking. W trakcie marszu organizatorzy zapewnili wodę i słodki poczęstunek, a na zakończenie pieczone kiełbaski pod wiatami znajdującymi się przy siedzibie nadleśnictwa. Atmosfera była prawdziwie piknikowa. Uczestnicy otrzymali znaczki pamiątkowe oraz certyfikaty. Najważniejsza jednak była potężna dawka energii prosto z lasu!