Lista aktualności Lista aktualności

Nowe samochody i inwestycje w ochronie przeciwpożarowej

System ochrony przeciwpożarowej Lasów Państwowych jest stale ulepszany. Leśnicy ze środków unijnych realizują projekt, dzięki któremu w akcji gaśniczej od tego roku biorą udział nowe samochody patrolowo-gaśnicze. W nadleśnictwach RDLP w Radomiu trwa również budowa i modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowych, nowej stacji meteorologicznej, a także doposażanie w sprzęt punktów alarmowo-dyspozycyjnych działających przy nadleśnictwach. Ze środków własnych Lasów Państwowych – funduszu leśnego modernizowana jest też sieć radiokomunikacyjna.

8 dodatkowych samochodów z modułem gaśniczym wspomaga od tego roku gaszenie pożarów w nadleśnictwach Kielce, Kozienice, Łagów, Radom, Starachowice, Przysucha, Staszów i Zwoleń. W marcu operatorzy nowych samochodów zostali przeszkoleni przez zawodowych strażaków – instruktorów w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym Nadleśnictwa Radom w Jedlni-Letnisku. - Dzięki nowoczesnym samochodom leśnicy mogą bardzo szybko dotrzeć do źródła ognia i ugasić pożar w zarodku, a także wspomagać działania straży pożarnej i dogaszać pożary – wyjaśnia Karol Podsiadło, specjalista ds. przeciwpożarowych RDLP w Radomiu. Leśnicy zapoznali się też z innymi zagrożeniami oraz sprzętem stosowanym w akcjach gaśniczych, na przykład kamerami termowizyjnymi, które mogą być przydatne podczas gaszenia pożarów podpowierzchniowych, np. śródleśnych torfowisk. Samochody zostały zakupione ze środków unijnych w ramach ogólnopolskiego projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”. Łącznie w Lasach Państwowych zakupionych zostało 67 takich samochodów.

Leśnicy z RDLP w Radomiu w ramach tego projektu realizują też inne działania mające na celu usprawnienie i unowocześnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów, a także dostosowanie go do zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. Oddano już do użytku nową dostrzegalnię przeciwpożarową w Nadleśnictwie Marcule, trwa budowa 3 kolejnych w nadleśnictwach Starachowice i Zwoleń. Zmodernizowana została dostrzegalnia w Nadleśnictwie Barycz – teraz jest tam kamera wysokiej rozdzielczości, a nie jak dawniej obserwatorzy. Trwają prace nad modernizacją kolejnych 5 dostrzegalni w nadleśnictwach Barycz, Dobieszyn i Włoszczowa. W Nadleśnictwie Ruda Maleniecka została wybudowana nowoczesna stacja meteorologiczna, a punkt alarmowo-dyspozycyjny (PAD), skąd koordynowane są akcje gaszenia pożarów doposażony w sprzęt do lokalizacji i wykrywania pożarów.

Ze środków własnych Lasów Państwowych – funduszu leśnego modernizowana jest też sieć radiokomunikacyjna. Powstaje infrastruktura pod nową łączność (montaż nadajników DMR – wg nowego standardu Digital Mobile Radio) oraz mają zostać zakupione nowe radiotelefony stacjonarne, przewoźne i przenośne.

Modernizacja systemu przeciwpożarowego umożliwi rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożarów, dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych oraz skrócenie czasu dotarcia jednostek Lasów Państwowych na miejsce pożarów. Środki w skali całych Lasów Państwowych zostaną przeznaczone na budowę i modernizację 70 dostrzegalni przeciwpożarowych, zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów - 114 szt., doposażenie 16 punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) i budowę 11 stacji meteorologicznych.