Lista aktualności Lista aktualności

Nowoczesne technologie w ochronie lasu przed ogniem

W Kielcach miało miejsce pierwsze w kraju wspólne spotkanie leśników i strażaków dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii w ochronie lasów przed pożarami. Jego efektem będzie usprawnienie komunikacji pomiędzy służbami i stworzenie nowoczesnych procedur postępowania w trakcie pożaru lasu.

W dniach 6-7 listopada w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Kielcach miała miejsce narada dotycząca ochrony przeciwpożarowej lasów na terenie województwa świętokrzyskiego.  Było to pierwsze takie spotkanie w kraju. Celem wspólnych działań Państwowej Straży Pożarnej i Lasów Państwowych jest usprawnienie działań gaśniczych pożarów lasu, wykorzystanie najnowszych zdobyczy techniki i stworzenie rozwiązań usprawniających przepływ informacji.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych województwa świętokrzyskiego, dowództwo wojewódzkiej, powiatowej i miejskiej Straży Pożarnej
z nadbryg. Zbigniewem Muszczakiem Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Lasów Państwowych: Aldona Perlińska, Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Tomasz Sot, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz nadleśniczowie, zastępcy nadleśniczych i inżynierowie nadzoru nadleśnictw regionu świętokrzyskiego. Zaproszenie przyjęli także przedstawiciele świata nauki: dr hab. Ryszard Szczygieł i Mirosław Kwiatkowski z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz przedstawiciele firm oferujących nowoczesny sprzęt gaśniczy.

W czasie pierwszego dnia narady praca nad nowymi procedurami podzielona została między cztery zespoły specjalistów. Każdy zespół opracowywał inne zagadnienia
z dziedziny: map numerycznych, systemów informacji przestrzennej (GIS)
i wykorzystania systemów satelitarnych, organizacji działań i ćwiczeń taktyczno-bojowych oraz radiokomunikacji, oceny aktualnie posiadanego sprzętu i wyposażenia oraz współpracy z prywatnymi właścicielami lasów.

Drugi dzień obrad rozpoczęto wspólnym posiedzeniem, na którym podsumowano
 i wymieniono uwagi o proponowanych rozwiązaniach. Następnie uczestnicy udali się na plac przy Nadleśnictwie Kielce, gdzie obejrzeli pokazy gaśnicze z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu gaśniczego.

Spotkanie rozpoczęło wspólne działania mające na celu stworzenie nowoczesnych procedur określających współpracę Lasów Państwowych ze Strażą Pożarną.