Lista aktualności Lista aktualności

Nowy szlak rowerowy w Puszczy Kozienickiej

W Puszczy Kozienickiej powstaje nowy szlak turystyczny. Niebawem zostanie udostępniony dla turystów wzbogacając infrastrukturę służącą sportowi i rekreacji w lasach. To efekt współpracy z samorządem i reagowania na potrzeby społeczne.

Na mocy Listu Intencyjnego podpisanego w dniu 11 września 2020 roku pomiędzy Burmistrzem Gminy Kozienice Piotrem Kozłowskim i Nadleśniczym Nadleśnictwa Kozienice Tomaszem Sotem w sprawie współpracy partnerskiej w zakresie funkcjonowania szlaków rowerowych na terenie Gminy Kozienice, rozpoczęły się prace terenowe związane z utworzeniem nowego szlaku rowerowego.

Nowy szlak będzie przebiegał wzdłuż drogi krajowej nr 48 (Kozienice-Brzóza) po dawnym pasie przeciwpożarowym, od miejscowości Nowy Łuczynów do osady leśnej Cztery Kopce. Długość szlaku wynosi 3 200m, szerokość ok. 2 m. Szlak zostanie zaopatrzony w ulepszoną nawierzchnię.

Obecnie rozpoczęła się realizacja I etapu – od Nowego Łuczynowa do tzw. Drogi Wałkowej.

Mamy nadzieję, że już w niedługim czasie szlak zostanie udostępniony dla turystów i pozwoli na bezpieczny przejazd rowerowy wzdłuż tej ruchliwej trasy, a także stanie się nową atrakcją turystyczną na tym terenie i ułatwi planowanie i odbywanie leśnych wycieczek rowerowych.