Lista aktualności Lista aktualności

O lasach i mokradłach podczas seminarium tematycznego projektu NACAO

Jak torfowiska oraz lasy regulują klimat? Za pomocą jakich metod można wychwytywać oraz magazynować dwutlenek ? Jak ratować przesuszone torfowiska i po co? Tymi doświadczeniami dzielili się uczestnicy trzydniowego III seminarium w ramach projektu NACAO – Kompensacja emisji dwutlenku węgla oparta na naturze, które odbyło się w dniach 18-20 czerwca we Francji w miejscowości Aix-les -Bains. W seminarium uczestniczył przedstawiciel RDLP w Radomiu – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Przyrody, Jacek Koba.

W trakcie  III Seminarium Tematycznego uczestnicy z różnych krajów europejskich (Finlandia, Francja, Hiszpania, Polska, Niemcy, Włochy) zaprezentowali metody oraz projekty związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych w oparciu o procesy związane ze zrównoważonym zarządzaniem ekosystemami. Wymienili się sprawdzonymi praktykami, dotyczącymi, tzw. “zielonego” i “błękitnego” węgla, a także podzielili się doświadczeniami, jak redukować stężenie dwutlenku węgla w atmosferze oraz jak przywracać bioróżnorodność na zdegradowanych i przekształconych przez człowieka terenach.

W ramach pierwszego dnia seminarium uczestnicy zwiedzili, między innymi podmokłe tereny w Savoie i Marais de Chautagne w Ruffieux, gdzie udało się przywrócić różnorodność biologiczną dzięki projektowi renaturalizacji terenu. Na działce o powierzchni około 60 ha, która została zmeliorowana i zamieniona w pole uprawne w latach trzydziestych ubiegłego wieku, przywrócono ekosystem torfowiskowy wraz ze specyficzną dla tego obszaru różnorodnością biologiczną. Prace obejmowały m.in. blokowanie kanałów odwadniających, oraz rekultywację wierzchniej warstwy zdegradowanego torfu. W ramach projektu podjęto także aktywną współpracę ze społecznością lokalną.

W środę, drugiego dnia seminarium uczestnicy obejrzeli projekt realizowany w Parku Przyrody Bauges koło Les Déserts. Celem projektu było zwiększenie odporności lasów i ich adaptacji do nowych warunków klimatycznych. W ramach działań związanych z projektem prowadzona jest między innymi aktywna ochrona torfowisk występujących na obszarach leśnych, nie tylko dlatego, że są ważnymi zbiornikami wody, ale i dlatego, że gromadzą węgiel i redukują jego emisję do atmosfery. Uczestnicy wizyty studyjnej w Parku Przyrody Bauges zapoznali się także z dobrymi praktykami zastosowanymi na tym terenie w celu zwiększenia odporności lasów na ekstremalne warunki pogodowe, a zwłaszcza zmienne warunki w zakresie uwilgotnienia siedlisk.

Podczas seminarium przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu omówił założenia oraz dotychczasową realizację dwóch projektów będących dobrymi praktykami dotyczącymi pochłaniania węgla przez ekosystemy leśne w powiązaniu z ochroną różnorodności biologicznej lasów. Są to projekty “Leśne gospodarstwa węglowe” oraz “Lasy dla mokradeł”.

Wizyta odbyła się w ramach współpracy RDLP w Radomiu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, który realizuje projekt NACAO, wdrażany przez Departament Rozwoju Regionalnego – Oddział Współpracy Gospodarczej i Projektów Europejskich we współpracy z Departamentem Rolnictwa, Klimatu i Środowiska. Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg Europe 2021-2027.

 

Tekst:

Liliana Krężołek - Departament Rozwoju Regionalnego, Oddział Współpracy Gospodarczej i Projektów Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Jacek Koba - Kierownik Zespołu ds. Ochrony Przyrody, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu