Lista aktualności Lista aktualności

O ochronie strefowej zagrożonych ptaków na terenach leśnych

24 listopada w siedzibie RDLP w Radomiu odbyła się konferencja pn. „Ochrona strefowa zagrożonych gatunków ptaków na terenach leśnych”. Została ona zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu oraz Uniwersytet Łódzki, Filię w Tomaszowie Mazowieckim.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach współpracy RDLP w Radomiu z Uniwersytetem Łódzkim, Filią w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie organizacji cyklicznych konferencji naukowych dotyczących realizacji ekologicznej gospodarki leśnej w praktyce, skierowanych do leśników, studentów kierunków leśnych, naukowców, organizacji pozarządowych oraz organów ochrony przyrody. Współpraca pomiędzy leśnikami a naukowcami to efekt porozumienia podpisanego w październiku tego roku przez dyrektora RDLP w Radomiu dr. inż. Andrzeja Matysiaka oraz dziekana Wydziału Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim dr. Piotra Seligera.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele instytucji ochrony przyrody, organizacji przyrodniczych, naukowcy, leśnicy i studenci leśnictwa. Wśród nich był dr Piotr Seliger, dziekan Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim, Aldona Sobolak, dyrektor RDOŚ w Kielcach, Sławomir Bełko, zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 RDOŚ w Warszawie, Marcin Langer, naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w Radomiu RDOŚ w Warszawie, dr hab. Dorota Zawadzka z Instytutu Nauk Leśnych Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim, Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu, Mateusz Grzębkowski z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, a także licznie reprezentowani przedstawiciele Komitetu Ochrony Orłów z prezesem Dariuszem Anderwaldem na czele. Licznie udział w wydarzeniu wzięli leśnicy i studenci, wzbogacając swoją wiedzę w zakresie ochrony przyrody.

Konferencję rozpoczęli zastępca dyrektora RDLP w Radomiu i dziekan Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim. W dalszej części przedstawiono następujące referaty:

  • Blisko 40 lat ochrony strefowej – efekty i problemy – dr hab. Dorota Zawadzka, Instytut Nauk Leśnych, Filia UŁ, Komitet Ochrony Orłów,
  • Strefy ochrony ptaków na terenie RDLP w Radomiu – dr Jacek Koba, RDLP w Radomiu,
  • Ochrona strefowa ptaków w Lasach Państwowych – Mateusz Grzębkowski, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,
  • Ekologia lęgowa bielika w województwie mazowieckim – Jan Paradysz, Grzegorz Zawadzki WL SGGW, Komitet Ochrony Orłów,
  • Zagrożenia ptaków drapieżnych – Milena Posiła, Studenckie Koło Naukowe Leśników Instytut Nauk Leśnych, Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim,
  • Wędrówki bocianów czarnych na podstawie badań telemetrycznych – Dariusz Anderwald, LZD SGGW w Rogowie, Komitet Ochrony Orłów,
  • Fenologia lęgów, efekty reprodukcji i presja drapieżnicza w gniazdach bociana czarnego  w woj. świętokrzyskim – Krzysztof Dudzik, Paweł Nowak, Komitet Ochrony Orłów,
  • Wybór drzew gniazdowych przez bociana czarnego i bielika w Puszczy Augustowskiej. Wskazania dla praktyki ochronnej – Grzegorz Zawadzki, Katedra Ochrony Lasu SGGW, Komitet Ochrony Orłów,
  • Ekologia przestrzenna bielików – Dariusz Anderwald, LZD SGGW w Rogowie, Komitet Ochrony Orłów, Stefan Lewandowski, Komitet Ochrony Orłów,
  • Bocian czarny w Puszczy Kozienickiej – Mieczysław Kurowski, RDOŚ w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Radomiu.

Konferencję zakończono dyskusją i podsumowaniem, podczas którego zgodnie podkreślono potrzebę dalszych spotkań leśników i przyrodników w zakresie tematyki ochrony przyrody.

Ochrona strefowa zagrożonych ptaków na terenach leśnych stanowi istotny element działań leśników w zakresie ochrony przyrody. Na terenie nadleśnictw RDLP w Radomiu we współpracy z instytucjami ochrony przyrody i organizacjami przyrodniczymi ustanowiono 60 stref, łączna powierzchnia ochrony całorocznej to 514 ha, a okresowej 2344 ha. Strefy utworzono dla bociana czarnego (44), bielika (13), cietrzewia (2) i puchacza (1).

Warto podkreślić, że większość stref ochrony ptaków w Polsce zostało wyznaczonych na terenie zarządzanym przez Lasów Państwowe – 3749, podczas gdy w całym kraju jest ich 3754.