Lista aktualności Lista aktualności

O szkolnictwie Leśnym na PTL

Świętokrzysko-Radomski Oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego i Radomski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa przygotowali konferencję pt. „Szkolnictwo leśne na terenie RDLP w Radomiu", która odbyła się 15 czerwca.

W konferencji udział wzięli członkowie oddziałów PTL i SITLiD oraz zaproszeni goście. Uczestników powitał dr. inż. Andrzej Matysiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, po czym zostały odczytane listy przewodniczących Zarządów Głównych PTL i SITLiD. Podczas konferencji wręczono srebrne Odznaki Honorowe PTL oraz legitymacje nowym członkom PTL.

W części referatowej zostały wygłoszone następujące referaty: „Szkolnictwo leśne na terenie dyrekcji w XIX i XX w." - Piotr Kacprzak - z-ca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Radomiu, „Technikum w Zagnańsku – wczoraj, dziś, jutro." - Anna Kowalska - dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku, „Absolwenci szkoły szczególnej leśnictwa pracujący na terenie RDLP w Radomiu. Wiktor Kozłowski – Polak, Leśnik, Patriota" - Piotr Kacprzak.

Część kameralna została zakończona pokazem umiejętności pracy maszynami leśnymi w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku. Następnie uczestnicy konferencji udali się w do miejscowości Siekierno, w miejsce upamiętniające istnienie Szkoły Leśnej Praktycznej. Złożono tu wiązankę kwiatów, dla uczczenia tradycji szkoły, wykonano ją z podstawowych gatunków lasotwórczych iglastych.

******
Szkoła Leśna  Praktyczna została przeniesiona z Lubochni  do miejscowości Siekierno w roku 1826. W szkole tej słuchacze Szkoły Szczególnej Leśnictwa pobierali praktyczną naukę zawodu leśnika. Rokrocznie przebywało w Siekiernie od kilkunastu do kilkudziesięciu studentów. Zajęcia odbywały się w okolicznych lasach, a prace kameralne w zbudowanej w tym celu bursie.  Po klęsce Powstania  Listopadowego obie szkoły zostały rozwiązane. Pozostałością szkoły jest zespół parkowy o powierzchni 0,34 ha w którym znajdują się okazałe modrzewie i  klony. Na terenie zespołu znajduje się obelisk odsłonięty w 1968 r. dla uczczenia 140. rocznicy powstania Szkoły Leśnej Praktycznej i pamięci profesora Wiktora Kozłowskiego, kierownika szkoły, patrioty, zasłużonego leśnika i badacza przyrody.