Lista aktualności Lista aktualności

Ochotnicy sprzątali las

2 października grupa 35 pracowników z Zakładów „Obory” Sp. z o.o.-LACTALIS Polska Sp. z o.o. z Kozienic uprzątała śmieci na terenie leśnictwa Przejazd w Nadleśnictwie Kozienice.

Jest to kolejny w ostatnim czasie przejaw inicjatyw obywatelskich w zakresie czynnego udziału w ochronie przyrody. Inicjatorem akcji były Zakłady „Obory”, które uprzednio zwróciły się do nadleśnictwa o zgodę i wsparcie w planowanej akcji sprzątania. Nadleśnictwo udzieliło wsparcia poprzez przekazanie worków na śmieci i rękawic roboczych, transport i odbiór zebranych śmieci i udział pracowników w organizacji akcji. Ponadto udostępniło teren do  zorganizowania ogniska w ramach zakończenia i podsumowania akcji.

Bardzo dziękujemy Panu Prezesowi i pracownikom Zakładów „Obory” za proekologiczną inicjatywę, która ma przede wszystkim cenne znaczenie propagandowe i może stanowić poparcie dla promowanej przez leśników idei ochrony lasów, poprzez niepozostawianie w nich żadnych śmieci, a zabieranie ich ze sobą.

Dziękujemy i liczymy na dalsza współpracę.