Lista aktualności Lista aktualności

Ostatnie pożegnanie płk. rez. prof. dr. hab. inż. Tytusa Karlikowskiego

9 lipca delegacja leśników z regionu radomskiego uczestniczyła w ostatnim pożegnaniu śp. płk. rez. prof. dr. hab. inż. Tytusa Karlikowskiego.

Msza pogrzebowa odbyła się w Warszawskiej Katedrze Polowej Wojska Polskiego, której przewodził proboszcz parafii ks. płk Mariusz Tołwiński.

Rodzina, współtowarzysze broni, leśnicy i strażacy pożegnali Tytusa Karlikowskiego, leśnika i profesora Instytutu Badawczego Leśnictwa, wieloletniego pracownika Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, uczestnika Powstania Warszawskiego, działacza kombatanckiego, przewodniczącego Środowiska Żołnierzy Batalionu Armii Krajowej "Zośka" i Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu "Zośka". W 1971 r. opracował program profilaktyki przeciwpożarowej lasu oraz podstaw wiedzy o lesie, wprowadzony do toku studiów Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Służby Pożarniczej) od roku akademickiego 1974/75. Był prekursorem m.in. metody prognozowania pożarów lasów oraz inicjatorem wykorzystania samolotów w kompleksowym gaszeniu ich pożarów. W latach 1982-1987 sprawował funkcję kierownika Katedry Profilaktyki Pożarniczej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Za prowadzoną działalność został wyróżniony wieloma odznaczeniami i awansami: Medal za Warszawę 1939-1945 (1948), Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1948), Medal Wojska (dwukrotnie – 1948), Krzyż Partyzancki (1959), Złoty Krzyż Zasługi (1965), Krzyż Walecznych (1968), Order Wojenny Virtuti Militari V klasy (1972), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1975), Krzyż Za Zasługi dla ZHP (1979), Warszawski Krzyż Powstańczy (1981), Krzyż Armii Krajowej (1984), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1984), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1997), Rozeta z Mieczami do Krzyża Za Zasługi dla ZHP (2000), Awansowany do stopnia plutonowego podchorążego (1945), podporucznika (1997) Wśród tych ostatnich są lotnicze Błękitne Skrzydła – za stworzenie systemu zastosowania samolotów do gaszenia pożarów lasów.

Wśród osób żegnających zmarłego pułkownika i profesora byli: nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP, Rektor – Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, strażacy w tym przedstawiciele kierownictwa Komendy Głównej Państwowej straży Pożarnej w Warszawie, dr inż. Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych, przedstawiciele kombatantów i gen. dyw. Wiesław Kukuła dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Honory oddali również przedstawiciele z regionu radomskiego dr inż. Andrzej Matysiak – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w Lipsku, Przewodniczący Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie. Śp. płk rez. prof. dr. hab. inż. Tytus Karlikowski zmarł 3 lipca. Miał 92 lata. Spoczął na warszawskich Powązkach Wojskowych.

Opracowanie: na podstawie informacji SGSP.