Lista aktualności Lista aktualności

Otwarcie Izby Partyzanckiej im. Generała Antoniego Hedy-Szarego oraz Izby Leśnej

21 czerwca w osadzie leśnej Klepacze odbyło się otwarcie Izby Partyzanckiej im. Generała Antoniego Hedy „Szarego” oraz Izby Leśnej. Uroczystość była jednym z przedsięwzięć Nadleśnictwa Starachowice i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu związanych z obchodami rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W uroczystościach wzięła udział rodzina Antoniego Hedy „Szarego”, a także Minister Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Licznie przybyli senatorowie i posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządów, środowisk patriotycznych i kombatanckich, w szczególności Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, strzelcy, harcerze, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z leśnikami, księża, uczniowie szkół i mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz leśnicy.

Po Mszy Św. Polowej, zaproszeni goście w licznych wystąpieniach zgodnie podkreślali zasługi Antoniego Hedy „Szarego” podczas II Wojny Światowej. Nie zabrakło też nawiązania do leśników „To  jest hołd złożony tym, którzy wspomagali partyzantów, przechowywali ludzi. A na tym terenie ten patriotyzm wśród leśników był wyjątkowy” – powiedziała Teresa Heda-Snopkiewicz. Nadleśniczy Ryszard Bis podkreślił, że „Naszym staraniem jest, aby zachować w pamięci, kim był ten człowiek i kim byli ludzie z nim związani. Szczęśliwie, dzisiaj nie jest to walka o pamięć, tylko praca dla zachowania w pamięci, w historii naszego regionu wielkiej postaci, którą bez wątpienia był Antoni Heda „Szary”.

Po wystąpieniach została odsłonięta pamiątkowa tablica przy dębie posadzonym w Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w hołdzie Generałowi Antoniemu Hedzie „Szaremu” w 10. rocznicę jego śmierci, następnie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi przy Izbie Partyzanckiej i Izbie Leśnej. Uroczystość zakończyła się występem patriotycznym młodzieży z Gimnazjum nr 1 im. Generała Antoniego Hedy – Szarego w Starachowicach. W dalszej części spotkania odbył się pokaz kawalerii konnej oraz wspólne śpiewanie pieśni partyzanckich przy ognisku.

****

Dlaczego osada w Klepaczach jest tak ważna dla wielu środowisk?

Zarówno Izba Partyzancka jak i Izba Leśna mieszczą się dawnej leśniczówce Klepacze położonej wewnątrz starachowickich lasów. Po wybuchu drugiej wojny światowej lasy starachowickie stały się nie tylko kryjówką dla uciekających mieszkańców okolicznych wiosek przed wojskiem niemieckim, ale także miejscem licznych potyczek, akcji, zamachów i bestialskich mordów. Jednym z ugrupowań AK stacjonujących w lasach leśnictwa Klepacze był oddział Antoniego Hedy „Szarego”. Wsławił się wieloma akcjami, w tym rozbiciem więzień w Starachowicach, Kielcach oraz Końskich i uwolnieniem przetrzymywanych tam więźniów.

W izbach można zobaczyć przedmioty oraz umundurowanie z okresu II Wojny Światowej. Będą się tu odbywać się także "żywe" lekcje historii dla młodzieży oraz spotkania z żołnierzami Armii Krajowej. W drugiej części znajduje się Izba Leśna, w której odtworzono wygląd przedwojennych wnętrz w celu odzwierciedlenia warunków pracy leśniczego z okresu międzywojennego. Na ścianach umieszczone zostały liczne fotografie, dokumenty historyczne oraz inne informacje. Ponadto można obejrzeć w niej dystynkcje leśne, umundurowanie i wiele innych cennych eksponatów niezbędnych do pracy leśniczego w minionym wieku.

Obiekt jest udostępniany przez Nadleśnictwo Starachowice w godz. 08.00-16.00 od pn. do sob. po uprzednim kontakcie pod nr telefonu: 694 422 163 lub 41 274 53 84 w. 36