Lista aktualności Lista aktualności

Pielgrzymowanie Leśników na Świętym Krzyżu

Na zaproszenie OO Oblatów z Sanktuarium na Świętym Krzyżu świętokrzyscy i radomscy leśnicy przybyli na uroczystości odpustowe ku czci Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego. Mszę świętą w intencji leśników i ich rodzin odprawił JE ks. bp Edward Frankowski, a towarzyszyli mu duszpasterze leśników i misjonarze Oblaci.

Na pielgrzymkę przybyli Krzysztof Słoń, senator RP, Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski, Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego, Jan Reklewski, dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Anna Kowalska, dyrektor Zespołu Szkół leśnych w Zagnańsku, Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz przedstawiciele innych instytucji i organizacji współpracujących z leśnikami.

Na spotkanie przybyło blisko 300 leśników na czele z Markiem Szarym, zastępcą dyrektora RDLP w Radomiu ds. ekonomicznych i rozwoju. Wielu leśników przybyło wraz z rodzinami, obecni byli też nadleśniczowie i pracownicy nadleśnictw.

Uroczysta liturgia przebiegała z udziałem pocztów sztandarowych z RDLP, nadleśnictw, związków zawodowych i szkoły leśnej oraz Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu. Ofiarę mszy świętej złożyli pracownicy nadleśnictw Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska” pod przewodnictwem Nadleśnictwa Łagów, najbliższego Sanktuarium. Podczas mszy św. JE ks. bp Edward Frankowski nawiązał do symboliki krzyża, wartości wynikających z wiary chrześcijańskiej i znaczenia pielgrzymowania do duchowych miejsc pod przewodnictwem duszpasterzy. Mówił też o powołaniu leśników, ich trosce o lasy, służbie Polsce i znaczeniu lasów dla klimatu oraz społecznych wartościach, jakie dają lasy.

Po mszy św. głos zabrała Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski. Podziękowała leśnikom oraz podkreśliła znaczenie niezawodnej współpracy z nimi, a także znaczenie udostępnienia lasów społeczeństwu i dbałości leśników o miejsca pamięci narodowej.

Odczytano także listy okolicznościowe dyrektora Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska Jacka Sagana oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych dr inż. Andrzeja Koniecznego.

Na zakończenie pielgrzymi oddali cześć relikwii Chrystusowego Krzyża przez adorację i ucałowanie.

Była to 5. pielgrzymka leśników na Święty Krzyż, która odbywa się w ramach trwającego Tygodniowego Odpustu ku czci Podwyższenia drzewa Krzyża Świętego.

Przed uroczystą mszą świętą odbyło się spotkanie prezydium Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska” z nadleśniczymi i kierownictwem RDLP w Radomiu.

W ramach spotkania można było także zwiedzić sanktuarium, muzeum przyrodnicze i zapoznać się z historią bazyliki. Na turystów przybyłych w tym dniu do sanktuarium czekało stoisko edukacyjne z darami lasów przygotowane przez Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Świętokrzyska”.