Lista aktualności Lista aktualności

Podsumowanie wydarzenia „Warsztaty rzeźbiarskie – Drewno materiał doskonały”

Termin: 05 - 11.06.2022 roku Miejsce: Ścieżka dydaktyczna „Podgaje” im. Janusza Bujaka przy biurze Nadleśnictwa Kozienice w Pionkach przy ul. Partyzantów 62.

Podczas trwania wydarzenia licznie odwiedzili nas uczniowie placówek oświatowych tj. przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, uczniowie Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce, uczniowie szkoły podstawowej z Jaroszek, uczestnicy UTW III wieku z Pionek i Kozienic, grupa leśników z Nadleśnictwa Grójec, pracownicy Nadleśnictwa Kozienice, turyści i mieszkańcy miasta i gminy Pionki.

Warsztaty rzeźbiarskie na terenie Nadleśnictwa Kozienice zostały zorganizowane po raz pierwszy. Drewno od zawsze towarzyszyło okolicznym mieszkańcom, czy to do budowy domów i jego wyposażenia, czy też jako opał. W ludowej tradycji drewno wykorzystywano również do wykonywania figurek świętych umiejscawiając je w przydrożnych kapliczkach. Aby wzbogacić miejsca edukacyjne przy  szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych, wykonane z drewna rzeźby ubogacą artystycznie miejsca ważne pod względem historycznym, kultowym, przyrodniczym czy też edukacyjnym. Warsztaty z udziałem profesjonalnych rzeźbiarzy były doskonałą promocją wykorzystania drewna jako surowca doskonałego.

Codziennie w godzinach 10.00 – 14.00 odbywały się warsztaty i pokazy rzeźbienia w drewnie dla umówionych grup zorganizowanych. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach uczestnicy mogli podjąć się próby wykonania szkiców na drewnie i pracy dłutem. Na zakończenie warsztatów odbyło się spotkanie i konferencja prasowa z udziałem lokalnych mediów i zaproszonych gości.

Czterech rzeźbiarzy wykonało następujące wielkogabarytowe rzeźby z drewna dębowego:
- króla Władysław Jagiełłę – związanego z Puszcza Kozienicką i jego 23 krotnym pobytem na tych terenach, rzeźba autorstwa Edmunda Szpanowskiego
- św. Ambrożego - Patrona Pszczelarzy – historia bartnictwa na  terenach Puszczy Kozienickiej została opisana przez ks. Józefa Gackiego tj. „Jedlnia, w niej kościół i akta obelnego prawa” (1874r.), rzeźba autorstwa Stanisława Panfila
- postać leśnika – historia lasów to także historia rodów leśnych związanych z tymi terenami a leśnicy pełnili tu ważną i historyczną rolę, rzeźba autorstwa Mieczysława Wojtkowskiego,
- ławkę z motywem sowy i zająca – wspaniała promocja drewna z motywem leśnych mieszkańców przydatna do prowadzenia zajęć z edukacji leśnej, rzeźba autorstwa Piotra Jakubowskiego.

Dla każdej z odwiedzającej nas grup przygotowaliśmy 2 godzinny pobyt, w czasie którego rzeźbiarze omawiali sposób wykonania swoich rzeźb, udzielali informacji na temat pracy dłutami i innymi narzędziami, a także dzielili się swoją ekspercką wiedzą o właściwościach poszczególnych gatunków drewna. Dla wszystkich uczestników Nadleśnictwo Kozienice przygotowano kawałki drewna z możliwością ich wykorzystania do prac plastycznych, które po zakończonych zajęciach można było zabrać ze sobą. W trakcie zajęć edukator leśny omówił zagadnienia związane z wykorzystaniem drewna, bioróżnorodności, ochrony przyrody i pracy leśnika. Każde spotkanie z grupą cieszyło się dużym zainteresowaniem, a wielu uczestników pod nadzorem rzeźbiarzy korzystało z fachowej pomocy podczas pracy dłutem w drewnie. Zakończeniem zajęć było wspólne ognisko.

Niespodzianką było przywiezienie przez dwóch rzeźbiarzy swoich prac, które w znacznym stopniu wzbogaciły ich stanowiska pracy. Na zakończenie warsztatów o godz. 15.00 odbyło się zaplanowane spotkanie, w którym uczestniczyli rzeźbiarze, pracownicy Nadleśnictwa Kozienice, lokalne media i zaproszeni goście. W tym dniu wszyscy mieli możliwość obejrzenia wykonanych rzeźb, sfotografowania się z ich twórcami i porozmawiania.

Zaproszeni na warsztaty rzeźbiarze okazali się ludźmi bardzo kontaktowymi, z wielką pasją opowiadającymi o sztuce rzeźbienia w drewnie i jego właściwościach, posiadający liczne nagrody z różnych konkursów krajowych i zagranicznych. Każdy z rzeźbiarzy prowadzi strony internetowe, na których na bieżąco informuje użytkowników o swojej działalności.

Podczas spotkania podsumowującego Nadleśniczy Tomasz Sot podziękował rzeźbiarzom za wykonanie pięknych rzeźb, promujących drewno jako surowiec doskonały, które wzbogacą miejsca turystyczne Nadleśnictwa Kozienice. Przy słodkim poczęstunku był czas na rozmowę z rzeźbiarzami i pamiątkowe zdjęcia. Dobre warunki pogodowe sprawiły, że warsztaty rzeźbiarskie przebiegały zgodnie z wcześniej przygotowanym scenariuszem. Rzeźbiarze mieli również możliwość zapoznania się  z ciekawymi atrakcjami przyrodniczymi, turystycznymi i historycznymi znajdującymi się na terenie Nadleśnictwa Kozienice biorąc udział w przygotowanym przez pracowników Nadleśnictwa objeździe terenowym śladami kapliczek, miejsc historycznych i ścieżki dydaktycznej „Królewskie Źródła”.

Podsumowując, należy uznać, że Warsztaty Rzeźbiarskie były ważnym wydarzeniem w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej. Pierwsze tego typu wydarzenie na terenie Nadleśnictwa Kozienice stało się znakomitą promocją drewna jako surowca doskonałego. O terminach i miejscach odsłonięcia poszczególnych rzeźb, powstałych w wyniku Warsztatów, będziemy informowali na bieżąco poprzez nasze kanały informacyjne.