Lista aktualności Lista aktualności

Podziękowania dla leśników za ŚDM

Na Galę Przyjaciół Światowych Dni Młodzieży, która odbyła się 7 października w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu zostali zaproszeni przedstawiciele leśnej braci, którzy zaangażowali się w Światowe Dni Młodzieży w diecezji radomskiej.

Światowe Dni Młodzieży były nie tylko spotkaniem młodzieży z całego świata, która wspólnie spędziła czas na modlitwie i integracji, ale również okazją do pokazania naszego kraju, w tym lasów.

Uczestnikami tych wydarzeń byli też leśnicy, którzy włączyli się w Światowe Dni Młodzieży poprzez zorganizowanie akcji promocyjno-edukacyjnej „Światowe Dni Młodzieży z leśnikami". Spotkania z pielgrzymami połączone z poznawaniem polskich lasów i ich darów były doskonałą promocją dla polskiej kultury, tradycji i historii.

Dowodem na zaangażowanie i pomoc leśników w Światowych Dniach Młodzieży były podziękowania od JE ks. biskupa Henryka Tomasika i Diecezjalnego Centrum Światowych Dni Młodzieży. Biskup podczas gali wręczył w formie podziękowań dyplomy: dyrektorowi RDLP w Radomiu Andrzejowi Matysiakowi, którego reprezentował z-ca ds. ekonomicznych oraz nadleśniczym. Natomiast wolontariusze wyróżnionym gościom podziękowali wręczeniem kwiatów.

Gali towarzyszył występ zespołu Guzowianki, który otworzył uroczystość hymnem Światowych Dni Młodzieży.