Lista aktualności Lista aktualności

Porozumienie z Aresztem Śledczym w Radomiu

2 listopada zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Nadleśnictwem Radom, a Aresztem Śledczym w Radomiu.

Porozumienie podpisali ppłk Radosław Kryza - Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu i Jerzy Jacek Karaśkiewicz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Radom.

Więcej o wspólpracy LP ze Służbą Wiezienną Współpraca jednostek ma na celu m.in.:

- prowadzenie i organizowanie programów resocjalizacji sprzyjających przygotowaniu do readaptacji społecznej, prowadzenie i organizowanie programów resocjalizacji sprzyjających przygotowaniu do readaptacji społecznej poprzez prowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych przez pracowników Nadleśnictwa wspólnie z kadrą Aresztu Śledczego,

- przekazywanie informacji z zakresu ochrony przyrody oraz rozwijanie świadomości ekologicznej wśród skazanych,

- poprawa warunków bytowych dziko żyjących zwierząt na terenie Nadleśnictwa Radom poprzez realizację programów resocjalizacji, w ramach których wykonywane będą m.in. budki lęgowe dla ptaków, nietoperzy, pilchowatych oraz karmniki dla ptaków.