Lista aktualności Lista aktualności

Prehistoryczne tereny górnictwa krzemienia wraz z lasami bliżej UNESCO

W dniach 25-27 września w Muzeum Archeologicznym w Krzemionkach odbyła się wizyta Eksperta Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Helen Collet (Belgia), oceniającej wniosek o wpis Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. W części teren znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski.

W spotkaniu, które miało charakter zamknięty, wzięli także udział przedstawiciele RDLP w Radomiu, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej Piotr Kacprzak, Jacek Koba z Wydziału Ochrony Lasu oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski Adam Podsiadło. Udział leśników wiązał się z położeniem części terenów zgłoszonych we wniosku o wpis na listę UNESCO na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Unikatowość pola eksploatacyjnego prehistorycznych kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach bierze się zarówno z wielkości tego obiektu, dobrze widocznego krajobrazu pokopalnianego na dużej przestrzeni oraz znakomicie zachowanej architektury podziemi sprzed około 5 tysięcy lat, zwłaszcza zaś nieznanej z innych tego typu obiektów na świecie podziemnej struktury kopalń komorowych z licznymi śladami prowadzonej tutaj precyzyjnie gospodarki górniczej. Zespół kopalń krzemionkowskich jest znakomitym przykładem prehistorycznej myśli technicznej oraz pomnikiem wielkiego wysiłku minionych pokoleń.

W lasach RDLP w Radomiu występuje również krzemień czekoladowy

Aktualnie toczą się prace nad Planem Zarządzania tym obiektem. Działania te są koordynowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Muzeum Archeologiczne i Rezerwat w Krzemionkach. Wyniki tych prac będą znane w perspektywie najbliższych kilku tygodni. Lasy Państwowe są aktywnym uczestnikiem konsultacji na wszystkich etapach tworzenia planu.

Bezpośrednim owocem wizyty eksperta Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków będzie raport, który na początku przyszłego roku trafi pod obrady panelu ICOMOS. Decyzja w sprawie ewentualnego wpisania krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego na Listę UNESCO zostanie podjęta na spotkaniu komitetu światowego dziedzictwa, które odbędzie się w połowie 2019 roku.